Основні випадки чергування у – в, і – й

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі

Основні випадки чергування у – в, і – й

Основні випадки чергування прийменників у – в і префіксів у – – в-

1. Щоб уникнути збігу приголосних, важких для вимови, У вживається:

А) між буквами на позначення приголосних. Приїду, було, до них У гостину – сидять укупці (Марко Вовчок);

Б) на початку речення перед буквами на позначення приголосних. УЧора відбулися загальні збори. У купі паперів був і потрібний документ;

В)

перед В, ф, льв, св, те, хв і под. Є багато спільного У творчості цих письменників. Нитку треба складати УВосьмеро;

Г) після паузи (на письмі після розділових знаків) перед буквами на позначення приголосних. Це було, мені здається, У минулому році. Зараз головне – УСтановити нове обладнання.

2. Щоб уникнути збігу голосних, В уживається:

А) між буквами на позначення голосних. Вона вчиться В аспірантурі, а він викладає математику В університеті;

Б) на початку речення перед буквами на позначення голосних. В інституті відбулася науково-практична конференція;

В) після букв на позначення голосних

перед буквами на позначення приголосних, крім В, ф, льв, св, те, хв і под. Вони познайомилися ще В Дитинстві. Зранку підморозило, а ВНочі був дощ.

Зверніть увагу!

У і В не чергуються в словах, що вживаються тільки з У або В (УГода, УКладач, УРивок, УТворення; ВВічливість, ВДумливість, ВЗаємовплив, ВЛада, ВПрава); у власних іменах (УСтименко, ВЛасенко) та словах іншомовного походження (УНіфікація, УЗурпатор).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Основні випадки чергування у – в, і – й - Довідник з української мови


Основні випадки чергування у – в, і – й