Основні властивості волокон

Матеріалознавство швейного виробництва

ВСТУП

Основні властивості волокон

Властивість – це об’єктивна особливість продукції, яка виявляється при її створенні, експлуатації, споживанні.

Розрізняють якісні та кількісні характеристики (ознаки) властивості продукції, які мають розмірність.

Показник (параметр) – це кількісне (числове) відбиття характеристики властивості.

Текстильні волокна мають геометричні (розмірні), механічні, фізичні та хімічні властивості.
Основні властивості волокон