Основні завдання захисту підприємництва

Економічна безпека підприємства

Розділ 4. СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВА

4.6. Комплексна система заходів захисту підприємництва

4.6.1. Основні завдання щодо захисту підприємництва

Безпека підприємства (підприємництва) означає захищеність його від зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих чинників, що дозволяє надійно зберегти і ефективно використати його матеріальний, фінансовий і кадровий потенціал.

Безпеку недержавного об’єкта економіки покликані забезпечувати посадовці об’єкта, його персонал, спеціальний підрозділ

безпеки, державні правоохоронні органи й інші структури, що запобігають своєю діяльністю будь-яким порушенням нормального функціонування підприємства.

Під системою заходів забезпечення безпеки підприємства мається на увазі комплекс організаційно-управлінських, правових, спеціальних, соціально-психологічних, режимних, технічних, профілактичних і пропагандистських заходів, направлених на якісний захист суб’єкта підприємництва від зовнішніх і внутрішніх загроз.

Завдання комплексної системи заходів забезпечення безпеки :

– захист законних прав та інтересів підприємства і його

співробітників;

– своєчасне виявлення можливих спрямувань до об’єкта захисту і його співробітників;

– вивчення партнерів, клієнтів і конкурентів;

– виявлення, попередження і припинення можливої протиправної та іншої негативної діяльності співробітників об’єкта захисту на шкоду його безпеки;

– забезпечення збереження матеріальних цінностей і відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства;

– добування інформації для вироблення оптимальних управлінських рішень з питань стратегії і тактики економічної діяльності;

– фізична і технічна охорона будівель, споруд, території і транспортних засобів;

– формування в засобах масової інформації, у партнерів і клієнтури сприятливої думки про підприємство, що сприятиме реалізації його планів економічної діяльності;

– відшкодування матеріального і морального збитку, нанесеного в результаті неправомірних дій організацій і окремих осіб відносно об’єкта захисту;

– контроль за ефективністю функціонування системи безпеки підприємства.

Побудова системи заходів безпеки здійснюється на основі дотримання таких принципів:

– законності;

– поваги прав і свобод громадян;

– координації і взаємодії з правоохоронними органами;

– самостійності і відповідальності за забезпечення безпеки підприємства;

– розумної достатності;

– відповідності зовнішнім і внутрішнім загрозам безпеки підприємства;

– передової матеріально-технічної оснащеності;

– прогресивного стимулювання суб’єктів системи захисту;

– компетентності;

– конфіденційності;

– комплексного використовування сил і засобів.

Надійність і ефективність функціонування системи оцінюються, виходячи з таких фактів: відсутності або своєчасного виявлення спроб несанкціонованого проникнення на об’єкт захисту зі злочинною метою; недопущення фактів витоку, розголошування відомостей, що становлять комерційну таємницю; втрати важливих документів, виробів; попередження протиправних і негативних проявів з боку персоналу об’єкта; збереження матеріальних цінностей, фінансів; припинення насильницьких посягань на життя і здоров’я співробітників об’єкта; попередження надзвичайних подій.

Головним критерієм ефективності і якості системи заходів безпеки об’єкта захисту є стабільність його фінансового і економічного розвитку відповідно до намічених планів і завдань.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Основні завдання захисту підприємництва - Довідник з економіки


Основні завдання захисту підприємництва