Основні життєві властивості клітин – ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА – БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА

БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА

Основні життєві властивості клітин

У кожній клітині постійно відбувається два взаємопов’язаних процеси: процес розпаду (катаболізму) складних органічних сполук на простіші та процес утворення (анаболізму) нових органічних сполук. Сукупність і єдність процесів катаболізму й анаболізму речовин в організмі називають метаболізмом. У результаті розпаду органічних речовин вивільняється енергія. Основним акумулятором і носієм енергії в клітині є АТФ.

Усі процеси розщеплення (катаболізму) і біосинтезу (анаболізму) відбувається за участі специфічних білкових молекул – ферментів. Кожний фермент каталізує певну хімічну реакцію. Активність ферментів залежить від умов, у яких вони перебувають. Наприклад, при підвищенні температури в організмі людини до 38 °С активність ферментів зростає.

Обмін речовин та енергії, розмноження, ріст, відновлення структур, подразливість і саморегуляція – це основні властивості клітини.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Основні життєві властивості клітин – ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА – БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ - Довідник з біології


Основні життєві властивості клітин – ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА – БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ