Особливості економічної думки раннього і пізнього канонізму

Історія економічних вчень

ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. МЕРКАНТИЛІЗМ

Особливості економічної думки раннього і пізнього канонізму

Особливістю економічної думки раннього канонізму було те, що в період раннього середньовіччя засуджували торговельний прибуток і лихварський відсоток, які розглядались як результат нечесного обміну і присвоєння чужої праці, тобто як гріх. Еквівалентним і пропорційним обмін вважався лише за умови встановлення “справедливих цін”, тобто таких, які дорівнюють витратам

праці. Вважалося, що “недотримання пропорційності потягне за собою розпад суспільства”. Зміна соціально-економічного стану суспільства в період так званого пізнього середньовіччя – це посилення соціальної диференціації суспільства, передусім збільшення кількості міст і їх економічної могутності. У містах поряд із землеробством почали розквітати ремесла, промисли, торгівля і лихварство, тобто товарно-грошові відносини набули для суспільства і держави доленосного значення.

Пізні каноністи ніби розширили коло аргументів, якими “пояснювали” економічні проблеми і причини соціальної нерівності. Методологічною основою пізніх каноністів були насамперед авторитарність доказів і морально-етична характеристика економічних категорій. До цих принципів пізніше кантоністи додали принцип двоїстості оцінок.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Особливості економічної думки раннього і пізнього канонізму - Економічні учення


Особливості економічної думки раннього і пізнього канонізму