ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КЛІМАТУ ЄВРАЗІЇ. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ КЛІМАТОТВІРНИХ ЧИННИКІВ

УРОК 53. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КЛІМАТУ ЄВРАЗІЇ. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ КЛІМАТОТВІРНИХ ЧИННИКІВ

Навчальна мета: актуалізувати знання про клімат та кліматотвірні чинники; формувати систему знань про головні ознаки клімату Євразії; сприяти розумінню особливостей прояву кліматотвірних чинників на материку; вдосконалювати практичні уміння та навички виявляти наслідки дії кліматотвірних чинників.

Обладнання: фізична карта Євразії, кліматична карта світу, атласи, підручники, шаблони.

Основні поняття: кліматотвірні чинники, циркуляція

атмосфери, повітряна маса, пасат, мусон, західні вітри, циклон, антициклон, температура, опади.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань та вмінь

– Що таке клімат? Назвіть основні кліматотвірні чинники.

– Які типи циркуляції повітряних мас ви знаєте?

– Які карти необхідні для вивчення клімату Євразії?

– Які чинники змінюють широтну протяжність кліматичних поясів материка?

– Зробіть припущення щодо клімату Євразії на підставі знань про географічне положення материка і рельєф.

III. Мотивація

навчальної та пізнавальної діяльності

Кожен наступний урок нашого дослідження особливостей природних компонентів Євразії лише підтверджує надзвичайну різноманітність природи континенту. Його гігантські розміри обумовлюють поєднання на території одного материка незвичайно контрастних природних компонентів та комплексів. Кліматичні умови Євразії теж характеризуються винятковою розмаїтістю. Однак, як і на інших материках, за особливості клімату “відповідають” основні кліма – тотвірні чинники. Визначимо їх прояв у Євразії.

IV. Вивчення нового матеріалу

Визначення дії кліматотвірних чинників та позначення кліматичних показників на шаблоні в зошиті.

1. Сонячна радіація

Річна величина сумарної сонячної радіації на арктичних островах дорівнює 60 ккал/см2, у західній частині Європи – від 70 до 140 ккал/см2, на півдні й південному сході Азії – 120-180 ккал/см2, а на Аравійському півострові сягає максимальної величини на Землі – 200-220 ккал/см2 у рік. Такі відмінності в кількості сонячної енергії, одержуваної материком, визначають і різницю температур у різних його районах.

2. Циркуляція повітряних мас

Над Євразією утворюються всі типи повітряних мас, завдяки яким відбувається перерозподіл температур і опадів над поверхнею материка. Основна частина Євразії розташована у помірному поясі, де переважає західне перенесення повітряних мас і пов’язана з ним циклонічна діяльність. Західні вітри протягом усього року приносять із Атлантичного океану в європейську частину материка вологу, знижують літні температури й підвищують зимові. У міру просування на схід усередину континенту атлантичне повітря набуває континентального характеру – улітку температури підвищуються, узимку знижуються, збільшується сухість повітря. На північну й середню частину Євразії значний вплив чинять арктичні повітряні маси з Північного Льодовитого океану. Вторгнення арктичного повітря всередину материка викликає різке зниження температури й зменшення опадів. Для півдня й сходу Євразії характерна мусонна циркуляція. Мусонні вітри дмуть улітку з Індійського й Тихого океанів, а узимку – із суходолу. Із літнім мусоном пов’язана активізація циклонів, які зароджуються в Тихому океані. Вони обрушуються на узбережжя Східної й Південно-Східної Азії у вигляді азіатських ураганів – тайфунів. Тайфуни несуть сильні руйнування, рясні зливові дощі, повені. Європу систематично “атакують” циклони й антициклони. Вони народжуються переважно в Північній Атлантиці біля острова Ісландія.

Над південно-західною окраїною материка цілий рік переміщаються тропічні повітряні маси. Тут утворюються пасати, які несуть гаряче й сухе повітря в пустелі Африки. На південному сході материка пасати, які утворюються над Тихим океаном, приносять велику кількість вологи. На території острівної частини південного сходу Євразії цілий рік панують жаркі й вологі екваторіальні повітряні маси.

3. Характер підстилаючої поверхні

Рельєф. Рівнинний і середньовисотний рельєф європейської частини не перешкоджає проникненню вологого повітря з Атлантичного океану далеко на схід, а холодних повітряних мас з Північного Льодовитого океану – на південь.

В азіатській частині відсутність гірських хребтів на півночі також сприяє проникненню холодного арктичного повітря всередину аж до гір Центральної Азії. Пояс гірських хребтів на сході й Гімалаї на півдні перепиняють шлях вологим мусонним вітрам усередину материка. Біля підніж південних схилів Гімалаїв випадає 10-12 тис. мм опадів щорічно. Внутрішні віддалені райони Азії відрізняються особливо сухим і різко континентальним кліматом.

Для північного сходу Євразії характерні застої холодного важкого повітря в улоговинах серед гір. У міжгірній западині поблизу сибірського міста Оймякон знаходиться “полюс холоду” Північної півкулі, де була зареєстрована температура -73 °С.

Океанічні течії.

На значних просторах Євразії, зайнятих горами й плоскогір’ями, простежується висотна кліматична поясність.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Використовуючи карти атласа, порівняйте кліматичні умови Євразії та Північної Америки.

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

– Опрацювати параграф…

– Охарактеризувати кліматичні умови вашої місцевості, використовуючи знання про кліматотвірні чинники Євразії.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КЛІМАТУ ЄВРАЗІЇ. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ КЛІМАТОТВІРНИХ ЧИННИКІВ - Плани-конспекти уроків по географії


ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КЛІМАТУ ЄВРАЗІЇ. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ КЛІМАТОТВІРНИХ ЧИННИКІВ