Особливості грунтово-рослинного покриву і тваринного світу. Природні зони, закономірності їхнього розміщення

Розділ 2 МАТЕРИКИ

Тема 1. Африка

§19 Особливості грунтово-рослинного покриву і тваринного світу. Природні зони, закономірності їхнього розміщення

Пригадайте

Від чого залежить розподіл грунтів, рослин і тварин на Землі?

Що таке грунтовий покрив?

Закономірності поширення рослинності. В Африці налічують по­над 40 000 видів і 3700 родин квіткових рослин, 900 з яких трапля­ються тільки на цьому континенті. Такі рослини називають ендеміка­ми. Проте через нерівномірний розподіл опадів рослинність у різних частинах материка помітно

відрізняється. Так, в екваторіальних широ­тах, де зволоження значне, рослинність багата, а зі зменшенням зво­ложення до тропічних широт рослинність біднішає. Тому в Африці чітко простежуються рослинні пояси, які, так само як і кліматичні, тягнуться з заходу на схід і повторюються по обидва боки від екватора.

В екваторіальних широтах поширені ліси, що представлені вели­чезною кількістю видів. На 1 га часто налічують до 100 видів дерев. Деякі з них вказують на колишній зв’язок Африки з Південною Америкою та островом Мадагаскар, наприклад дерево мандрівників – равенала мадагаскарська (мал. 66).

Деревна

рослинність поширена і в субтропічних поясах на північ­ній та південній окраїнах материка. Середземноморська рослинність представлена твердолистими вічнозеленими деревами, серед яких панують різноманітні пальми. Окремі з них схожі на південноєвропейські види. Південна окраїна Африки виділяється високою ендемічністю: тільки їй властиві 6000 видів вічнозелених дерев і чагарників.

 Особливості грунтово рослинного покриву і тваринного світу. Природні зони, закономірності їхнього розміщення

Мал 66. Екваторіальний ліс

Рідколісся і трав’яна рослинність охоплюють значні простори на північ і південь від екваторіальних лісів. Найтиповішими тут є зла­кові рівнини з гаями чи окремими деревами, з лісами й рідколіссями вздовж річкових долин (мал. 67).

Рослинність тропічних широт, де панує пустельний клімат, дуже розріджена і представлена здебільшого посухостійкими рослинами. Рятуючись від перегріву, багато які з рослин запасають вологу в своїх бульбоплодах і водоносних тканинах.

Особливе місце в Африці належить рослинам, які були сюди за­везені і стали частиною природних комплексів. До таких рослин належать фінікова пальма, дерево какао, евкаліпти і кактуси.

Особливості поширення грунтів. Клімат і рослинність Африки впливають на формування грунтів. Де опадів мало й рослинність бідна, там грунтовий шар тонкий і містить мало перегною, а подекуди й зовсім не формується. Навпаки, в районах з достатньою кількістю опадів і багатою рослинністю утво­рюються потужні й родючі грунти.

На формування грунтів на конти­ненті суттєво впливають також ма­теринські породи. В екваторіальних широтах вони багаті на сполуки заліза та алюмінію, а тому мають червоне забарвлення. Грунти, що утворюються на таких породах, набувають червонуватого відтінку. Під трав’яною рослинністю суб­екваторіальних і частково тропічних широт розвиваються червоні та червоно-бурі грунти з незначним гумусовим шаром. У субтро­пічних широтах під твердолистими вічнозеленими лісами розви­ваються коричневі грунти, що насичені кальцієм, магнієм і мають потужний шар гумусу.

 Особливості грунтово рослинного покриву і тваринного світу. Природні зони, закономірності їхнього розміщення

Мал. 67. Африканські злакові рівнини

Основні грунти розташовані в Африці смугами, що відповідають кліматичним і рослинним поясам і утворюють грунтовий покрив.

Практичне завдання

Користуючись картою грунтів атласу, визначте, які грунти поши­рені в Африці на північ від екватора по 20° сх. д. Зіставте її з картою кліматичних поясів та картою рослинності. Що спільного в розташу­ванні цих компонентів природи?

Тваринний світ Африки дуже давній. Про це свідчать наукові дослідження. До того ж вчені припускають, що тривалий час фауна материка розвивалася без зовнішніх впливів. Нині тваринний світ Африки надзвичайно багатий на ссавців (1/4 усіх існуючих видів), чимало з яких є ендеміками (мал. 68). Вважають, що Африканський континент був центром формування ссавців усієї земної кулі. Серед ссавців дуже багато копитних.

Тварини, як і рослини, пристосувалися до природних умов життя. Так, у пустелях типовими є гризуни, декілька видів антилоп, хижаки. В умовах вологого клімату в лісах мешкають мавпи, карликовий гіпопотам, окапі (мал. 69), різноманітні птахи. Особливо численні в Африці травоїдні тварини і хижаки, які мешкають там, де достатньо для них їжі. Це жирафи, зебри, буйволи, африканські слони, леви, павіани (мал. 68) та ін.

 Особливості грунтово рослинного покриву і тваринного світу. Природні зони, закономірності їхнього розміщення

Мал. 68. Рідкісні тварини Африки

 Особливості грунтово рослинного покриву і тваринного світу. Природні зони, закономірності їхнього розміщення

Мал. 69. Мешканець вологих лісів – окапі – зображений на грошових банкнотах однієї з країн Центральної Африки

Горизонтальна зональність – основна закономірність поширення природних зон Африки. Рівнинний характер рельєфу Африки та її географічне положення зумовлюють особливо чіткий прояв тут горизонтальної зональності. Зонально розподіляються усі природні компоненти – рослинність, грунти, тваринний світ. Від екватора при­родну зону вологих екваторіальних лісів послідовно змінюють зони перемінно-вологих лісів, саван і рідколісся, пустель і напівпус­тель, вічнозелених твердолистих лісів і чагарників, які повторюються в обох півкулях. (Знайдіть їх на карті форзаца.)

Північна частина Африки ширша і рівнинніша за південну, тому тут природні зони простягаються вздовж паралелей. У значно вужчій південній частині материка вони наближаються до меридіонального напрямку. Особливо це помітно на окраїнах материка, де вплив океа­нів найвідчутніший.

ПІДСУМКИ

Поширення рослинності, грунтів і тваринного світу на материку залежить насамперед від кліматичних умов. Рослинність і тваринний світ Африки вирізняються багатством і різноманітністю.

В Африці чітко простежується зміна природних зон від екватора до північної і південної окраїн материка.

Запитання і завдання для самоперевірки

У якій природній зоні можуть мешкати невідомі ще науці види африканських тварин?

З яких материків, на вашу думку, були завезені в Африку окремі важливі для господарства рослини (скористайтеся для відповіді картою рослинності)?

Наведіть приклади залежності рослин від кліматичних умов, зокрема від достатньої кількості чи нестачі води.

Як саме природні зони Африки розташовані щодо екватора?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Особливості грунтово-рослинного покриву і тваринного світу. Природні зони, закономірності їхнього розміщення - Географія


Особливості грунтово-рослинного покриву і тваринного світу. Природні зони, закономірності їхнього розміщення