Особливості матеріально-побутових галузей. Роль держави в розвитку соціальної сфери

Розділ 3 ГОСПОДАРСТВО

Тема 15. СОЦІАЛЬНА СФЕРА

§36. Особливості матеріально-побутових галузей. Роль держави в розвитку соціальної сфери

Географічна розминка

Поміркуйте, без яких побутових послуг життя людини стає некомфортним.

Наведіть приклади закладів і установ у вашій місцевості, що надають побутові послуги.

Побутове обслуговування охоплює понад 20 окремих галузей, що спрямовані на надання понад 900 видів різноманітних послуг. Це і послуги з ремонту одягу, взуття, побутової техніки, з прання білизни, хімічної чистки,

технічного обслуговування транспортних засобів тощо (мал. 126).

Практичне завдання

Складіть каталог побутових послуг, що діють поблизу вашого помешкання. У розмові з батьками з’ясуйте рівень якості надання цих послуг.

За роки незалежності переважно через фінансові труднощі мережа підприємств побутового обслуговування значно скоротилася. Високі податки призвели до банкрутства багато таких підприємств. Тому вдосконалення податкової системи щодо цієї сфери є одним зі способів поліпшити обслуговування населення. Іншими проблемами розвитку побутових послуг є незбалансованість попиту на

них і пропозиції, видова структура послуг, що часто не відповідає запитам і бажанням населення.

Комунальні послуги дуже важливі для комфортного життя населення, нерозривно пов’язані з розвитком населених пунктів і охоплюють водопроводи, каналізацію, кабельні, теплові, електричні та газові мережі, міський електричний транспорт, готельне господарство, міські вулиці, шляхи, зливостоки, мости і набережні та інші об’єкти. Ці послуги надають підприємства й організації, що спеціалізуються на прибиранні, санітарному очищенні, благоустрої, озелененні міст і сіл, підприємства з ремонту комунальної техніки й рухомого складу міського транспорту (мал. 126).

Проблема

Усі комунальні служби фінансуються платою населення за послуги і частково з державного бюджету. Останніми роками вартість усіх видів комунальних послуг почала стрімко зростати. Населення і підприємства не в змозі їх сплатити і тому заборгували за них значні суми. Запропонуйте способи виходу із цієї складної ситуації.

 Особливості матеріально побутових галузей. Роль держави в розвитку соціальної сфери

Мал. 126. Надання комунальних послуг населенню

Житлове будівництво також належить до матеріально-побутових галузей. Нині в Україні значно підвищився рівень благоустрою житла, однак його кількість залишається набагато меншою від потреб населення. Так, понад 13 % населення країни не мають окремого житла, мешкають у комунальних квартирах і гуртожитках. На поліпшення житлових умов очікують понад 2 млн осіб, і їхня кількість щорічно збільшується на 100 тис. Украй гостро постала проблема якості житлового фонду сільських населених пунктів, адже за всіма параметрами вона набагато гірша за якість міського фонду. Крім того, житло в нашій країні було побудоване здебільшого понад 30 років тому, що свідчить про його зношеність.

Отож для свого розвитку житлове будівництво потребує нових підходів. Поліпшенню житлового забезпечення сприяє розвиток нового індивідуального і комерційного житлового будівництва, впровадження нових форм управління житлом, заснованих на колективній власності мешканців будинків.

Торгівля і громадське харчування виконують різноманітні функції, основні з яких це задоволення потреб населення в продуктах харчування і товарах тривалого користування (мал. 127). Показником розвитку торгівлі є роздрібний товарообіг, що діє на споживчому ринку завдяки обміну товарів на гроші населення.

Нині роздрібна торгівля значно пожвавилась, що загалом свідчить про збільшення грошових доходів населення країни.

Найбільшими обсягами товарообігу на душу населення вирізняються м. Київ, Запорізька, Дніпропетровська, Полтавська і Харківська області, в яких доходи населення найвищі. Найнижчий показник мають Тернопільська і Хмельницька області з відповідно найменшими доходами населення в цих областях. Роздрібна торгівля здійснюється через роздрібну торговельну мережу, яка на території України налічує понад 100 тис. одиниць. За роки незалежності значно розширилася мережа міських ринків. Це дещо компенсувало скорочення кількості підприємств торгівлі, особливо невеликих, що мало місце практично в усіх областях України.

 Особливості матеріально побутових галузей. Роль держави в розвитку соціальної сфери

Мал. 127. Торговельно-розважальний центр “Глобус” у Києві

Реалії сьогодення

Гіганти торгівлі. Останніми роками у великих містах України швидко розвивається мережа торговельних центрів-гігантів, схожих на міні-міста, куди прямують натовпи покупців, готових не лише здійснити “шопінг”, а й приємно провести час. Такі центри мають магазини, кафе, ресторани, кінотеатри й інші різноманітні розваги для дітей і дорослих (мал. 127).

Важливою умовою підвищення рівня торговельного обслуговування населення країни є поліпшення матеріально-технічної бази. Її зміцнення, а також покращання транспортного обслуговування у сфері торгівлі сприятимуть подальшому розвитку таких форм обслуговування населення, як доставка товарів за попереднім замовленням, інтернетне обслуговування тощо.

Роль держави в розвитку соціальної сфери. Послуги соціальної сфери отримує кожна людина. Від якості надання цих послуг залежить рівень і якість життя населення країни. Тому держава підтримує цю сферу фінансово, сприяє залученню недержавних коштів на утримання і розвиток установ соціально-культурного призначення. Так, за державної підтримки соціальної сфери розвивають побутове обслуговування і комунальне господарство на селі, реалізують програму рівного доступу дітей і молоді до якісної освіти, модернізують старі і створюють нові оздоровчо-рекреаційні комплекси. Значну увагу в державі приділяють поліпшенню матеріально-технічної бази всіх галузей соціальної сфери завдяки комп’ютеризації та автоматизації. Впроваджуючи нові форми й методи обслуговування, прагнуть підвищити якість побутового сервісу, як-от: приймання замовлень телефоном і вдома, доставка замовлень додому. У середніх і малих містах, районних центрах і великих селах створюють комплексні приймальні пункти, підприємства побутового обслуговування.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Побутові послуги спрямовані на економію коштів людей завдяки продовженню терміну дії побутових речей і предметів домашнього вжитку.

Комунальні послуги створюють комфортні умови проживання людей.

Житлове будівництво постійно відстає від потреб населення, тому потребує підвищення темпів забезпечення населення житлом.

Роздрібна торгівля має тенденцію до збільшення обсягів, що загалом вказує на зростання грошових доходів населення країни.

Держава впроваджує комплекс заходів щодо належного рівня розвитку всієї соціальної сфери.

Ключові терміни і поняття

Побутове обслуговування роздрібна торгівля роздрібний товарообіг комунальні послуги житлове будівництво

Самоперевірка

Сформулюйте свої судження щодо поліпшення соціальної сфери у вашій місцевості.

На конкретних прикладах поясніть значення житлового будівництва. Запропонуйте джерела його інвестування.

Знайдіть різницю між побутовими і комунальними послугами. Як кожна з них впливає на якість життя населення?

Назвіть матеріально-побутові галузі, що розвиваються у вашому населеному пункті.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Особливості матеріально-побутових галузей. Роль держави в розвитку соціальної сфери - Географія


Особливості матеріально-побутових галузей. Роль держави в розвитку соціальної сфери