Особливості відмінювання іменників чоловічого роду II відміни в родовому відмінку

ІМЕННИК

§ 36 Особливості відмінювання іменників чоловічого роду II відміни в родовому відмінку

Пригадаймо!

1. Які іменники належать до II відміни?

2. Дайте визначення понять: істота, неістота, власна назва, загальна назва, термін.

Запам’ятаймо

Іменники чоловічого роду II відміни в родовому відмінку однини залежно від значення мають закінчення – а, – я або – у, – ю.

-а, – я

-у, – ю

Іменники

Означають

Приклади

Іменники

Означають

Приклади

Назви

осіб, істот: прізвища

Брата, директора, ведмедя, лікаря, Мороза, Вітра

Назви речовин, матеріалів

Піску, сиру, цукру, гороху, кисню, меду, очерету

Назви предметів, чітко окреслених понять

Автобуса, клена, олівця, дуба, рядка, явора, графіка, документа, портфеля, серпня

Назви явищ природи, назви збірних понять, установ та організацій

Морозу, вітру, тайфуну, колективу, ярмарку, університету

Назви населених пунктів

Києва, Нью-Йорка, Рима (місто). Винятки: Кривого Рогу, Кам’яного

Броду, Холодного Яру

Назви країн, регіонів, гір, річок

Алжиру, Риму (держава), Далекого Сходу, Донбасу, Іраку, Бугу

Назви річок (під наголосом)

Дніпра, Остра, Дністра

Назви почуттів

Болю, страху, гніву, жаху

Назви термінів

Відмінка, терміна, перпендикуляра, предмета, косинуса

Назви танців, спортивних ігор, літературознавчих термінів

Вальсу, баскетболу, абзацу, пейзажу, роману, діалогу, монологу

Назви нечітко окреслених предметів, часто із суфіксом – к-

Садка, вечора, тягаря

Назви дій та процесів

Приїзду, ремонту, стукоту

Деякі іменники мають закінчення – а, – я і – у, – ю залежно від наголосу: стола – столу, двора – двору, моста – мосту.

286

Доберіть власні приклади до кожної групи іменників, наведених у таблиці. Обгрунтуйте свій вибір.

287

Спишіть речення, розкриваючи дужки.

1. З навчального (предмет) Петро найкраще знав розділ про клімат. 2. Не порушуючи (графік), машиніст (поїзд) подолав гірський маршрут. 3. До (Буг) залишилося кілька кілометрів. 4. Виконувати вправу потрібно з нового (рядок). 5. Після (ремонт) приємно пахло свіжою фарбою. 6. Ні з чим не порівняєш запах свіжого (хліб)!

288

Прочитайте рядки з твору М. Вороного “Євшан-зілля”. Випишіть іменники чоловічого роду II відміни. Запишіть до них форми родового відмінка однини.

Наче лагідна молитва,

Журно пісня та лунає.

Ось її акорд останній

В пітьмі ночі потопає…

Але спів сей ніжний, любий,

Ані перший – сильний, дужий,

Не вразив юнацьке серце, –

Він сидить німий, байдужий.

І схилилася стареча

Голова гудця на груди;

Там, де пустка замість серця.

Порятунку вже не буде!..

Але ні! Ще є надія

Тут, на грудях, в сповиточку!

І тремтячими руками

Розриває він сорочку,

І з грудей своїх знімає

Він євшан, чарівне зілля,

І понюхать юнакові

Подає оте бадилля.

289

1. Запишіть по три іменники чоловічого роду II відміни – назви міст, країн, гір, річок, озер (усього п’ятнадцять назв).

2. Утворіть від цих іменників форму родового відмінка однини. Запишіть.

290

Складіть п’ять речень з іменниками хліб, цукор, мед, сир, дуб, рис у формі родового відмінка однини.

291

Доберіть з орфографічного словника по десять іменників чоловічого роду II відміни, які в родовому відмінку мають закінчення – а, – я або – у, – ю. Запишіть їх. Обгрунтуйте правопис закінчень.

292

1. Утворіть і запишіть від поданих іменників форму родового відмінка. Обгрунтуйте вибір закінчення.

Рядок, жир. портрет, футбол, абзац, пейзаж, струмок, стіл, Іран, документ, атестат, університет.

2. Складіть речення з виділеними іменниками, поставивши їх у родовому відмінку однини.

Розгадайте кросворд “Міста-мільйонники України”.

Запишіть слова-відгадки. Які зі слів-відгадок належать до іменників II відміни? Від цих іменників утворіть і запишіть форми родового відмінка.

 Особливості відмінювання іменників чоловічого роду II відміни в родовому відмінку

Запам’ятайте

Іменники II відміни чоловічого роду з кінцевими – ар, – иp належать до твердої або м’якої групи.

Іменники II відміни чоловічого роду з кінцевим – яр належать або до мішаної, або до твердої групи.

Щоб правильно написати закінчення цих іменників у родовому відмінку, слід визначити, до якої групи вони належать.

Тверда група

Іменники на – ар, – иp, – яр, – ур, у яких при відмінюванні наголос не змінюється:

Санітар – санітара – санітаром, санітари;

Бригадир – бригадира – бригадиром, бригадири;

Муляр – муляра – муляром, муляри;

Трубадур – трубадура – трубадуром, трубадури.

Примітка. Як іменники твердої групи відмінюються слова

Звір, комар, хабар, снігур, пічкур, але в називному відмінку

Множини вони мають закінчення – і:

Звір – звіра – звіром, звірі;

Комар – комара – комаром, комарі;

Снігур – снігура – снігурам, снігурі

М’яка група

Іменники на – ар, – иp, у яких наголос при зміні слова переходить на закінчення: кобзар – кобзаря – кобзарем, кобзарі; пустир – пустиря – пустирем, пустирі

Мішана

Група

Іменники з наголошеним суфіксом – яр, у яких при зміні слова наголос переходить на закінчення: каменяр – каменяра – каменярем, каменярі; пісняр – пісняра – піснярем, піснярі; школяр – школяра – школярем, школярі

294

Запишіть десять іменників – назв професій. Визначте, до якої відміни та групи вони належать.

295

Згрупуйте подані іменники в три колонки: а) тверда група; б) м’яка група; в) мішана група. Обгрунтуйте поділ на групи. Запишіть форми родового, орудного відмінків однини та називного відмінка множини іменників.

Виноградар, скипидар, кашовар, писанкар, кулінар, нектар, димар, квіткар, інжир, буксир, пустир, дебошир, капіляр, пазур, ковзаняр, муляр, школяр, процесор, столяр, пекар.

296

1. Провідміняйте іменники звір, комар, цар, дар в однині та множині.

2. Складіть і запишіть речення, у яких іменник школяр уживається в родовому, давальному відмінках однини та називному відмінку множини.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Особливості відмінювання іменників чоловічого роду II відміни в родовому відмінку - Українська мова


Особливості відмінювання іменників чоловічого роду II відміни в родовому відмінку