ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ. УЖИВАННЯ ОСОБОВИХ ЗАЙМЕННИКІВ У ТЕКСТАХ

Мета: вчити учнів упізнавати на слух і в текстах особові займенники, пояснювати їх лексичне значення, роль у реченні; формувати правописні вміння і навички; збагачувати словниковий запас; розвивати пізнавальну самостійність, мовлення учнів; виховувати культуру писемного мовлення.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Робота над прислів’ями

– Прочитайте прислів’я та приказки. Підкресліть особові займенники.

1) Я дав би дві зими за одне літо. 2) На дощ ще і хмари не збираються, а вона вже

змокла. 3) Казали минеться, а воно тільки настає. 4) Ви їсте кисле, а на нас оскома нападає. 5) Ми з тобою, як риба з водою. 6) Хоч і дощ йде, а він на долоні плює.

2. Каліграфічна хвилинка

– Складіть і запишіть слово.

Ім єн нник Зай ме нн ник

– Зі слів складіть речення.

Праця, краща, маленька, безділля, велике, за.

– Підкресліть антоніми, доберіть до них синоніми.

3. Словникова робота

Гра “Загадки Діда-Буквоїда”

Т л ф н п ртр т ф тб л в е н

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ви більше дізнаєтеся про займенник.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО

МАТЕРІАЛУ

1. Спостереження за мовним матеріалом

– Прочитайте та порівняйте казки.

Холодно взимку Зайчикові.

Холодно взимку Зайчикові.

Вибіг Зайчик на узлісся.

Вибіг він на узлісся. Мороз

Мороз тріщить.

Тріщить. Сів сіренький під

Сів Зайчик під кущем,

Кущем, простяг лапки до

Простяг лапки до Місяця,

Місяця, просить:

Просить:

– Місяцю, любий, погрій

– Місяцю, любий, погрій

Мене променями, бо довго

Зайчика променями, бо довго

Ще Сонечка чекати.

Ще Сонечка чекати.

– Який текст вам сподобався більше? Чим саме?

– Назвіть слова, які дали – можливість у другому тексті уникнути повторень слова Зайчик.

– На основі другого тексту зробіть висновок про значення займенників у мові.

– Наша мова була б нудною і довгою, коли б у ній не було займенників. Отже, слова він, мене – займенники. Займенники з успіхом заміняють іменники, прикметники, числівники (це видно із самої назви “займенник” – замість імені, тобто замість іменних частин мови), а іноді і цілі частини речень чи інші довгі найменування. За частотою вживання займенники посідають третє місце після іменника і дієслова.

– Які займенники зустрілися у другій казці?

– Займенники я, ти, ми, ви, він, вона, вони – особові займенники.

2. Складання опорної таблиці

 ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ. УЖИВАННЯ ОСОБОВИХ ЗАЙМЕННИКІВ У ТЕКСТАХ

3. Первинне закріплення

– Визначте в тексті особові займенники.

Людина побачила свою землю із космічних висот. Вона загадкова і прекрасна: жовто-бурий колір пустелі, зеленкуватий лісовий покрив, синь океанів проглядають крізь хмарну блакить. Голуба наша планета. А на ній – твоя Батьківщина.

4. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Цікаво знати!

За часів Київської Русі пошанного звертання на “Ви” ще не було. Підлеглий до свого володаря звертався на “ти”, як і володар до підлеглого. Згодом займенник Ти став нормативним у звертанні до Бога. А займенник Ви в Україні набув поширення у звертанні дітей до батьків, молодших за віком до старших та до незнайомих людей. Таке звертання засвідчує етичні норми нашого народу, що вироблялися протягом віків.

В Україні до неодруженого чоловіка могли весь вік звертатися на “ти”. Лише одруження, тобто започаткування родини, робило можливим уживання форми “Ви”. А куми, охрестивши дитину, відразу звертались один до одного на “ти”.

В англійській мові займенник thou (ти) вживається тільки в поетичній мові й у звертанні до Бога, а в усіх інших випадках уживається займенник you (ви).

2. Самостійна робота

– Прочитайте текст. Замініть іменники, що повторюються, займенником або іменником, який підходить за змістом.

КВІТИ – ДІТИ ВЕСНИ

Весна – це чарівність. Летить весна (красуня, вона) над землею З пролісками, сон-травою, фіалкою, мати-й-мачухою. Весна (чарівниця, вона) заплітає різнобарвний яскравий вінок. Сонячні промені відсвічуються у (вінку, ньому) теплими кольорами. Пробуджується природа, оживає, буяє ніжною зеленню. Тягнуться до сонця своїми рученятами провісники весни – проліски. Стоять (проліски, вони) тендітні, ніжні і водночас велично замріяні. Квіти – діти весни! Рясно вкривають (квіти, вони) землю-плодоносицю. Буяє природа.

3. Гра “Упіймай займенник”

Якщо у прочитаних реченнях є займенник, діти плескають у долоні.

Узимку прилетіла синичка до вікна. Вона замерзла й шукала затишку. Діти відчинили кватирку. Пташка влетіла в хату. Діти нагодували пташку. Вони – друзі птахів.

Настав березень. Степанко зробив шпаківню. Він повісив її на дереві.

4. Загадки-жарти

1) Які два займенники вкупі руйнують дороги, ще й заважають їздити? (Я – ми)

2) До якого займенника слід додати одну літеру, щоб він перетворився на провалля? (Я – р)

3) Які займенники примушують тримати руки в чистоті? (Ми – ти)

4) Я – спереду, я – в кінці, а посередині – назва породи маленького коня. Разом – назва країни. (Я-поні-я)

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

– Яка частина мови називається займенником?

– Назвіть особові займенники.

– Замість якої частини мови вживаються займенники?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ. УЖИВАННЯ ОСОБОВИХ ЗАЙМЕННИКІВ У ТЕКСТАХ - Плани-конспекти уроків по українській мові


ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ. УЖИВАННЯ ОСОБОВИХ ЗАЙМЕННИКІВ У ТЕКСТАХ