Освоєння полярних широт. Міжнародні дослідження Землі. Вітчизняна географія

РОЗДІЛ 1 ГЕОГРАФІЧНЕ ПІЗНАННЯ ЗЕМЛІ

Тема 4. Сучасні географічні дослідження

Новітній етап у розвитку географії розпочався з кінця XIX ст. і триває дотепер. Людина підпорює полюси Землі, країни об’єднують свої зусилля для наукового вивчення глибин Світового океану та надр, планетарних процесів, що відбуваються у повітряній оболонці. Вчені – географи досліджують проблему взаємодії суспільства і природи, обгрунтовують господарські проекти без порушення природних зв’язків. На Землі ніби не залишилося білих плям, але людині є що

досліджувати і пояснювати.)

У цей період живемо й ми.

§ 8. Освоєння полярних широт. Міжнародні дослідження Землі. Вітчизняна географія

Пригадайте

Про які сучасні міжнародні проекти дослідження Землі ви чули?

Підкорення крайніх точок Землі. У XX ст. було організовано експедиції до полюсів Землі. Так, 6 квітня 1909 року американський полярний мандрівник Роберт Пірі з п’ятьма своїми супутниками досяг Північного географічного полюса. Похід тривав 53 дні, хоча на полюсі дослідники пробули лише 30 годин. Вони виміряли глибини океану в районі полюса (понад 2752 м), встановили безперервність руху

полярної криги, а також те, що в центральній частині Арктичного басейну немає суходолу. Ім’ям Роберта Пірі названо один з півостровів Гренландії.

У 1910-1912 роках норвежець Руаль Амундсен на судні “Фрам” здійснив подорож до Антарктиди (мал. 20). Південного полюса він дістався 14 грудня 1911 року. Здійснилася мрія всього його життя! Слава Амундсена облетіла весь світ.

 Освоєння полярних широт. Міжнародні дослідження Землі. Вітчизняна географія

Мал. 20. Подорож Руаля Амундсена до Антарктиди

У той самий час до Антарктиди вирушив англієць Роберт Скотт на судні “Терра-Нова”. Однак Південного полюса він досяг 18 січня 1912 року, тобто майже на місяць пізніше за Р. Амундсена. “Норвежці нас випередили. Амундсен опинився на полюсі першим. Неймовірне розчарування! Я з жахом думаю про зворотний шлях”, – записав Роберт Скотт у своєму щоденнику. Останки його експедиції було знайдено лише наступного літа. Мандрівники загинули у 20 км від найближчого табору з продовольством.

Після експедицій на обидва полюси почали регулярно досліджувати приполярні широти. Протягом першої половини XX ст. дослідники з різних країн здійснили понад 100 експедицій.

Погляд у минуле

Підкорення північної криги. У 1932 році Отто Шмідт здійснив плавання Північним морським шляхом в одну навігацію. У травні 1937 року було організовано роботу першої наукової полярної станції на крижині під керівництвом Івана Папаніна. Завдяки дослідженням вивчено рельєф дна Північного Льодовитого океану.

Міжнародні дослідження земної кулі. У другій половині XX ст. з ініціативи Міжнародного географічного союзу проводять глобальні вивчення Землі. Першого липня 1957 року започаткували науковий проект, названий “Міжнародним геофізичним роком”. Дослідження виявилися такими грандіозними, що оголошений рік розтягнувся аж на 18 місяців. За єдиною програмою вели спостереження і дослідження земної кори, атмосфери, океанів.

Міжнародна програма з вивчення річок, озер, боліт та інших водних об’єктів завершилася “міжнародним десятиріччям” (1965-1974). У реалізації програми взяли участь понад 100 країн. Вони створили мережу спостережень за водними об’єктами, здійснили облік водних багатств, почали готувати професійних науковців – гідрологів.

У 1948 році було засновано Міжнародний союз охорони природи (МСОП). Він розробив Всесвітню стратегію охорони природи.

Розвиток географії в Україні в новітні часи. В Україні наукові географічні дослідження значно розширилися у XIX ст. після створення Харківського, Київського і Одеського університетів.

Величезний внесок у дослідження причорноморських степів і грунтів нашої країни зробив у другій половині XIX ст. Василь Докучаев. У різні часи Павло Тутковський і Гаврило Танфільєв досліджували поверхню України та склали цінні карти її території.

Особливе місце у становленні та розвитку вітчизняної географії належить Степану Рудницькому. Він пройшов шлях від учителя до відомого у світі вченого. У 1927 році у Харкові він організував і очолив Український науково-дослідний інститут географії та картографії. С. Рудницький перший склав комплексну географічну характеристику України, перший опрацював українську географічну термінологію, створив першу фізичну карту території нашої країни, видав кілька великих праць про Україну, що були перекладені різними європейськими мовами.

Нині вчені-географи України досліджують природні особливості її території для потреб господарства, для відпочинку і лікування людей, для розвитку туризму. Вони розробили рекомендації щодо збереження природних багатств від забруднення і невиправданого знищення.

ПІДСУМКИ

– На початку XX ст. Роберт Пірі, Руаль Амундсен та Роберт Скотт підкорили географічні полюси Землі.

– Міжнародний географічний союз став ініціатором міжнародних досліджень земної кулі як на суходолі, так і в океані.

– П. Тутковський та С. Рудницький – видатні вітчизняні географи новітнього часу.

Запитання і завдання для самоперевірки

Що вивчає сучасна вітчизняна географія? Підберіть інформацію про географів – дослідників України.

Чому в XX ст. виникла необхідність міжнародних досліджень нашої планети?

Яке значення для людства має підкорення крайніх точок земної кулі? Назвіть першовідкривачів Північного і Південного полюсів Землі. Представниками яких країн вони були?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Освоєння полярних широт. Міжнародні дослідження Землі. Вітчизняна географія - Географія


Освоєння полярних широт. Міжнародні дослідження Землі. Вітчизняна географія