Оуен (Owen) Роберт

Оуен (Owen) Роберт (1771 – 1858) – економіст, представник утопічного соціалізму. Основні роботи: “Зауваження про вплив промислової системи” (1815), “Виклад раціональної системи суспільства” (1830). Особливістю економічних поглядів О. е те, що він, на відміну від французьких соціалістів – утопістів, спирався у своїх теоретичних побудовах на трудову теорію вартості Рікардо. Він, слідом за Рікардо, джерелом вартості проголошував працю. На підставі теорії трудової вартості О. дійшов соціалістичного висновку, заявляючи, що продукт праці повинен

належати тим, хто його виробляє. Він відзначав суперечність між зростанням виробництва й споживанням, що звужується, що, на його думку, є причиною економічних криз. О. уважав, що вбогості і криз можна уникнути за соціалістичної організації праці. О. висунув принцип соціалізму: від кожного – за здібностями, кожному – за працею. Вважав, що у майбутньому суспільстві не існуватиме різниці між містом і селом, а заняття в громаді землеробством і промисловою працею будуть чергуватися. Осередками майбутнього суспільства повинні стати кооперативні громади, організовані під керівництвом держави. Для
купівлі на ринку всього необхідного держава повинна надавати кредит громаді. О. стверджував, що переваги “кооперативних громад”, їхній позитивний приклад сприятимуть суцільному кооперуванню. Насправді ж усі кооперації, які він створював у США (“Нова Гармонія”) і в Англії (“Арбістон” й “Мізеруелл”), розпадалися або перетворювалися на капіталістичні колективні підприємства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Оуен (Owen) Роберт - Економічний словник


Оуен (Owen) Роберт