Овердрафт

Овердрафт – надходження на поточний рахунок у вигляді від’ємного (дебетового) сальдо, за рахунок яких надається короткостроковий кредит (контокорентний кредит). Інколи О. називають форму короткострокового банківського кредитування.
Овердрафт