ОХОРОНА БІОСФЕРИ. ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ

Природні та штучні системи в середовищі життя людини

Тема 4. Біосфера найбільша жива система

§26. ОХОРОНА БІОСФЕРИ. ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ

Людина і біосфера невіддільні. Біосфера забезпечує людину необхідними для життя речовинами та енергією. Людина, у свою чергу дбає про біосферу – виявляє турботу про її мешканців, охороняє середовище їх існування. Проте, здійснюючи різноманітну господарську діяльність, завдає біосфері значної шкоди. А оскільки атмосфера і гідросфера не мають державних кордонів, то живі організми потерпають

від негативного впливу діяльності людини в усіх куточках планети. Тож нині питання охорони біосфери хвилює всіх людей на Землі.

Охорона біосфери – міжнародна справа

Учені світу працюють над тим, щоб поліпшити стан біосфери. Вони вивчають екосистеми в особливо забруднених місцевостях, виявляють вплив природних чинників і господарської діяльності людини на середовище життя організмів, визначають шляхи поліпшення умов існування живих істот. Міжнародне співробітництво з охорони біосфери виявляється у створенні таких організацій, як Грінпіс (перекладається як “Зелений світ”) (мал. 136), Товариство

охорони природи, Всесвітній фонд охорони природи та інші.

 ОХОРОНА БІОСФЕРИ. ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ

Мал. 136. Корабель “Сиріус”, що належить Грінпіс, під час акції протесту проти ядерних випробувань

Підписані та діють міжнародні угоди, що зобов’язують різні країни світу спільними зусиллями охороняти біосферу.

В усіх країнах створюють природоохоронні території, люди об’єднуються в групи, що опікуються долею мешканців біосфери, вивчають рідкісні і зникаючі види живих організмів, сприяють їхній охороні та збереженню.

Як наша держава дбає про охорону біосфери

В Україні охороною біосфери опікуються спеціальні організації та установи, видано укази про охорону повітря, води, грунту, створено Червону книгу – природоохоронний документ державного значення.

Для того щоб захистити живі організми від вимирання, перешкодити руйнуванню родючих земель, обмілінню річок від висихання, з метою дослідження та примноження видів рослин і тварин створено природоохороні території – заповідники, заказники, національні парки (пригадайте, що це таке).

У природних заповідниках вивчають рослини і тварин у звичних для них умовах існування. Заповідники ще називають “лабораторіями в природі”, оскільки тут проводять численні дослідження. Вчені спостерігають за живими організмами, вивчають склад грунту та води у водоймах, стежать за змінами, що відбуваються з тілами живої та неживої природи. Ви вже знаєте, що на території заповідників заборонено будь-який вид господарської діяльності.

За роки незалежності України створено понад 10 заповідників. (Пригадайте, з якими з них ви вже ознайомилися, вивчаючи екосистеми.) Як приклад можна навести ще й інші, як-от: Поліський природний заповідник, що на Житомирщині, природний заповідник “Розточчя” на Львівщині, “Медобори” на Тернопільщині.

Для вивчення взаємозв’язків між людиною і біосферою створюють біосферні заповідники. Такими є Асканія-Нова, Карпатський, Чорноморський та інші. В межах біосферного заповідника виділяють кілька територій. На одній з них господарська діяльність повністю заборонена, на іншій дозволяють незначне використання природи, наприклад риболовлю, збирання грибів і ягід. Потім порівнюють їх із територією, на якій господарська діяльність ведеться повною мірою. Вивчивши зміни, що відбуваються на цих територіях, пропонують, як краще охороняти біосферу.

Мальовничими куточками природи є природні національні парки. їх створюють для збереження грибів, рослин і тварин разом із місцем їхнього перебування, а також для масового туризму та відпочинку людей. Про деякі з них ви дізналися з § 15.

Крім них, в Україні створено ще такі національні парки: Яворівський, “Синевир”, “Святі гори”.

У заказниках охороняють якусь певну ділянку екосистеми, наприклад лісовий схил чи ділянку зростання рідкісної або зникаючої рослини. Тут можна здійснювати господарську діяльність, що не загрожує природі. Заказники є в усіх областях України.

“Книга тривоги і надії”

За тривалий час існування нашої планети зникло назавжди багато живих істот, проте в наші дні це небезпечне явище прискорилося. Вважають, що вид перебуває у небезпеці, коли загальна кількість особин менша ніж тисяча або народжується менше особин, ніж помирає. За підрахунками вчених, щодня на нашій планеті вимирає один вид рослин чи тварин.

“Книгою тривоги і надії” називають Червону книгу. Червона книга України містить відомості про рідкісні та зникаючі види тварин, рослин і грибів, поради щодо їхнього примноження.

До Червоної книги України щонайперше потрапляють види, яким загрожує вимирання, тобто повне зникнення. їх називають зникаючими, або вимираючими. Серед рослин такими є підсніжник білосніжний, конвалія, первоцвіт, крокус, цибуля ведмежа, зозулині черевички та інші (мал. 137). До Червоної книги потрапили всі види ковили – рослини, яка з давніх-давен була окрасою українських степів. Та після того як людина розорала їх, ковила приречена на вимирання.

 ОХОРОНА БІОСФЕРИ. ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ

Мал. 137. Рослини Червоної книги України: 1 – сонцецвіт крейдяний; 2 – орлики чорніючі; 3 – тюльпан Шренка; 4 – півонія кримська; 5 – підсніжник білосніжний

З тварин до Червоної книги занесені лосось чорноморський, коник морський чорноморський, жаба прудка, гадюка степова, саламандра плямиста, сокіл-сапсан, дрохва, заєць білий, борсук, видра річкова, їжак вухатий, рись звичайна, зубр та інші (мал. 138).

 ОХОРОНА БІОСФЕРИ. ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ

Мал. 138. Тварини Червоної книги України: 1 – рись звичайна;

2 – зубр; 3 – саламандра плямиста; 4 – борсук; 5 – заєць білий

До Червоної книги України занесені ще й види, які мешкають лише в певному регіоні України і ніде більше в світі. Тому наша держава несе відповідальність за їхнє збереження перед всією планетою. Таким видом є тюльпан скіфський, що зростає у заповіднику Асканія-Нова на Херсонщині (мал. 139).

В Україні існують закони, за якими рослини і тварини, занесені до Червоної книги, підлягають особливій охороні на всій території держави. Ці закони визначають шляхи охорони та відтворення рідкісних видів. Це, зокрема, заборона або обмежене використання цих видів, створення сприятливих умов для утримання й розведення рідкісних видів (у зоопарках, ботанічних садах, розплідниках), здійснення наукових досліджень з метою їх охорони і відтворення.

 ОХОРОНА БІОСФЕРИ. ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ

Мал. 139. Тюльпан скіфський

Недодержання цих правил вважається порушенням закону. Порушники несуть покарання за знищення чи пошкодження живих істот, занесених до Червоної книги України.

Підсумки

Біосфера є джерелом природних багатств для людини і потребує піклування про себе.

3 метою охорони біосфери здійснюється міжнародне співробітництво. В нашій державі створюються природоохоронні території, діють спеціальні закони.

Червона книга України є державним документом, який містить відомості про зникаючі види рослин, тварин, грибів та поради щодо їхнього примноження.

Сторінка природодослідника

Завдання 1. З’ясуйте, які природоохоронні об’єкти є у вашій місцевості. Яка робота з охорони біосфери ведеться в них?

Завдання 2. Під час літніх канікул з друзями створіть групу з метою здійснення природоохоронної діяльності.

Охороняйте місця зростання рідкісних рослин від витоптування й виривання.

Обстежуйте водойми, що пересихають, і рятуйте мальків риб, переносячи їх у більші водойми. Охороняйте джерела і струмки.

Стежте за тим, щоб у лісі не виникали пожежі. У спеку поливайте рослини на території шкільного подвір’я та вдома.

Це стане вашим особистим внеском у справу охорони біосфери.

Сторінка ерудита

Серед заходів, спрямованих на охорону біосфери, поширеним є використання рослин, які очищують повітря, грунт, воду від різноманітних забруднень. З цією метою вздовж транспортних шляхів висаджують тополі, каштани, липи, які якнайкраще вбирають вихлопні гази автомобілів. Осики та ясени висаджують поблизу підприємств хімічної промисловості.

Перевірте свої знання

1. На прикладах доведіть, що охорона біосфери – справа всіх людей на Землі. 2. Дайте характеристику та назвіть відомі вам природоохоронні території: а) природні заповідники; б) біосферні заповідники; в) природні національні парки; г) заказники. 3. Як наша держава дбає про захист біосфери? 4. Наведіть приклади рослин і тварин, занесених до Червоної книги України. 5* Складіть пам’ятку “Правила поведінки у природі”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ОХОРОНА БІОСФЕРИ. ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ - Натурологія


ОХОРОНА БІОСФЕРИ. ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ