ОХОРОНА РОСЛИННОГО СВІТУ

Розділ 5. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

Тема 1. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

§ 61. ОХОРОНА РОСЛИННОГО СВІТУ

Людина і природа… Природа і ви. Відкрийте підручник на с. 4, перечитайте слова: “Збережи, де стоїш, де живеш. На відстані голосу, на відстані простягнутої руки…” Кого ви зберегли за цей рік? Кого запланували зберегти? У яких природоохоронних заходах ви взяли участь? Які фільми про живу природу вам запам’яталися за цей рік? Розкажіть товаришам. Зробіть виставку виконаних упродовж року проектів, фотографій, моделей,

малюнків до них.

Проблема охорони природи стала нині проблемою століття, набула важливого міжнародного значення. За її вирішення беруться політичні, державні діячі, провідні фахівці багатьох галузей науки. П’ять років відомі вчені багатьох країн збирали інформацію, щоб потім скласти Червону книгу фактів. Паралельно проводилася робота зі створення Чорного списку, куди занесені тварини і рослини, що вже зникли.

У 1971 році Червона книга фактів набула сучасного вигляду. У ній передбачено п’ять категорій видів і підвидів тварин і рослин, які заносяться на різнокольорові сторінки книги. На

червоних сторінках подаються відомості про зникаючі види. Дані про види, чисельність яких скорочується, друкуються на жовтих сторінках. Відомості про них складають особливу Янтарну книгу. Рідкісні види заносяться на білі сторінки. Для невизначених видів залишені сірі листки у кінці кожного тому. У “Червоній книзі фактів” є і зелені сторінки. Тут мають описуватися ті види, які раніше належали до зникаючих. Зелені сторінки – свідчення того, що людина може багато зробити для врятування природи

 ОХОРОНА РОСЛИННОГО СВІТУ

Мал. 123. Рідкісні види рослин: 1 – сон чорніючий; 2 – рябчик малий

.

Червона книга України. Є своя Червона книга і в Україні. У неї занесено понад 400 видів рослин, серед яких переважно квіткові. Наприклад, лілія лісова, тюльпани (дібровний, Шренка та змієлистий), зозулинець болотний, рябчик малий, підсніжник звичайний, півонії вузьколиста та кримська, сон чорніючий, рястка Буше (мал. 123, 124) завдяки своїм чудовим квітам, які виривають на букети, опинилися в Червоній книзі України.

Рід Ковила (11 видів) був колись поширений по всій степовій зоні України. Разом із розорюванням степів зникла і ковила. Після осушування боліт стали зникаючими такі види, як росичка проміжна, товстянка звичайна та черевички справжні. Унаслідок вирубування лісів у Червону книгу потрапили фісташка туполиста, осока затінкова, любка дволиста. А цибуля ведмежа, тирлич хрещатий та багато інших стали зникаючими, бо вони – цінні лікарські рослини.

Пригадайте вже вивчені вами рослини інших відділів, що з різних причин опинилися у Червоній книзі України.

Заходи з охорони рослин. Охорона рідкісних та зникаючих видів рослин е невід’ємною складовою загальної проблеми охорони, відновлення, збагачення й раціонального використання рослинного світу. Слід суворо дотримуватися природоохоронного режиму на заповідних ділянках, заборони зривати рослини, викопувати цибулини, кореневища, бульби для пересаджування у квітники, заготовляти лікарські рослини усіх видів, що занесені в Червону книгу.

Метою природоохоронної діяльності людини є збереження природного біорізноманіття рослин. У Червону книгу України занесено понад 400 видів рослин.

 ОХОРОНА РОСЛИННОГО СВІТУ

Мал. 124. Рідкісні види рослин: 1 – зозулинець болотний;

2- рястка Вуше; 3 – брандушка різнокольорова; 4 – водяний горіх


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


ОХОРОНА РОСЛИННОГО СВІТУ - Біологія


ОХОРОНА РОСЛИННОГО СВІТУ