Охорона земель

Охорона земель – система правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необгрунтованому вилученню їх із сільськогосподарського обігу, захист від шкідливого антропогенного впливу, на відтворення і підвищення родючості грунтів, продуктивності земель лісового фонду, забезпечення режиму земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення. О. з. має здійснюватися на основі комплексного підходу до угідь як до складних природних утворень

(екосистем) з урахуванням цілей і характеру їх використання, зональних і регіональних особливостей. О. з. включає раціональну організацію території, збереження і підвищення родючості грунтів, поліпшення інших корисних властивостей землі, захист їх від водної та вітрової ерозії, селів, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушування, ущільнення, забруднення різними відходами і радіоактивними речовинами, від інших процесів руйнування, захист від заростання сільськогосподарських угідь чагарниками і дрібноліссям, погіршення культуро-технічного стану земель, рекультивацію порушених
земель, заходи щодо підвищення їх родючості, знімання, використання і збереження родючого шару грунту при проведенні робіт, пов’язаних з їх порушенням, тимчасову консервацію деградованих і сільськогосподарських угідь у разі неможливості відновлення родючості їх.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Охорона земель - Довідник з правознавства


Охорона земель