Озера. Багаторічна мерзлота. Сучасне зледеніння

Розділ 2 МАТЕРИКИ

Тема 5. Північна Америка

§55 Озера. Багаторічна мерзлота. Сучасне зледеніння

Пригадайте

Як утворюються озерні улоговини?

Які існують типи зледеніння?

Озера. Озера в Євразії розміщені дуже нерівномірно. Найбільші з них зосереджені, як не дивно, не у вологих, а в посушливих областях. Це залишкові озера, що збереглися на місці давніх великих водойм, які існували у більш вологу епоху. До них належать Каспійське й

Аральське моря-озера (мал. 186), а та­кож озера Балхаш, Ельтон, Баскунчак тощо.

Каспійське море

за розмірами більше будь-якого озера світу. Вражає і глибина Каспію, що місцями перевищує 1000 м. Під час штормів на цьому озері утво­рюються хвилі заввишки до 15-17 м. Солоність його вод – 12-13 %о.

Залишкові озера зазвичай неглибокі й солоні, розміри їх змінюються за пора­ми року. У сухий сезон багато з них вза­галі можуть зникати, залишаючи лише сольову кірку. А от Лобнор називають озером-мандрівником, оскільки воно часто змінює своє місцеположення, площу та обриси.

Значно глибші озера, що заповнюють тектонічні западини, як-от Байкал (мал. 187) і Мертве море. Вони розта­шовані в розломах земної кори. Мертве

море лежить на 395 м нижче рівня океа­ну. Його узбережжя – найнижче місце на суходолі планети, а Байкал – най­глибше (1620 м) озеро Землі. Мертве мо­ре безстічне і тому одне з найсолоніших озер у світі (260- 270%о). Байкал, навпа­ки, озеро стічне й одне з найчистіших на планеті. Води озеро вміщує стільки само, як і Балтійське море, а це стано­вить п’яту частину прісних вод Землі (без льодовиків).

Нерідко озерні улоговини, що мають тектонічне походження, згодом поглиб­люються льодовиком. Так утворюються льодовиково-тектонічні озера, серед яких і відомі європейські озера – Ладозьке й Онезьке. На тихоокеанських островах Євразії багато невеликих вулканічних озер. У гірських районах материка часто трапляються загатні озера, створені гірськими обвалами. Деякі з них досягають справді морських глибин. Наприклад, глибина Сарезького озера на Памірі становить 520 м. У гирлах багатьох річок утворилися лиманні озера, зокрема найбільше в Україні озеро Ялпуг. У Східній і Південно-Східній Азії особливо численні заплавні озера. Є в Євразії і карстові озера, серед них українська перлина – Світязь.

 Озера. Багаторічна мерзлота. Сучасне зледеніння

Мал. 186. Берег Аральського моря

 Озера. Багаторічна мерзлота. Сучасне зледеніння

Мал. 187. Байкал

Дуже багато в областях, що колись були вкриті льодовиком, озер льодовикового походження. Прикладом є Фінляндія, яку називають країною тисячі озер. Проте найбільша у світі мережа озер утворилася на материку в місцях танення багаторічної мерзлоти.

Багаторічна мерзлота. Багаторічна мерзлота, що є своєрідним наслідком останніх епох похолодання клімату, це товща промерзлих порід завглибшки декілька сотень метрів. Тільки влітку розмерзаєть­ся тонкий верхній шар грунту. В Євразії зона багаторічної мерзлоти охоплює значну частину Північної і Східної Азії, а також окремі райони Центральної Азії.

Багаторічна мерзлота утруднює будівництво. Водночас вона допо­могла зберегти для вчених викопні рештки мамонтів та інших тварин і рослин.

Практичне завдання

За картою природних зон (див. форзац) простежте південну межу поширення багаторічної мерзлоти.

Сучасне зледеніння. Окремі ве­ликі території Євразії вкриті су­часними льодовиками (мал. 188).

За площею гірського зледеніння материк посідає перше місце у світі. Льодовиками вкриті вели­чезні гірські системи – Гімалаї, Каракорум, Памір, Тянь-Шань та ін. Покривне зледеніння спо­стерігається лише на деяких північних островах. Найбільший в Європі льодовик розташований в Ісландії і має площу понад 8 тис. км2. Льодовики Євразії відіграють важливу роль у живленні багатьох великих річок материка, що є го­ловним джерелом водопостачання найбільш населених районів світу.

Дивовижні об’єкти і явища

Подарунок давнього льодовика. Фінляндія – одна з тих не­багатьох країн, площа якої повільно збільшується. Так, близько 11 тис. років тому вона була вкрита потужним льодовиком, під масою якого земна кора прогнулася. Після танення давнього льодовика поверхня країни поступово піднімається. Море повільно відступає, а площа суходолу таким чином збільшується. За сторіччя територія країни зростає на 1 тис. км2.

 Озера. Багаторічна мерзлота. Сучасне зледеніння

Мал. 188. Льодовик на Кавказі

 Озера. Багаторічна мерзлота. Сучасне зледеніння

Мал. 189. Басейни Угорщини, що використовують гарячі джерела

У Євразії є немалі запаси й інших видів внутрішніх вод. Наприклад, у Західному Сибіру утворилися найбільші болота світу. Тут роз­ташований величезний артезіан­ський басейн. Подекуди на мате­рику поширені гарячі джерела (мал. 189), а також гейзери. Особливо їх багато на острові Ісландія і півострові Камчатка.

У Центральній Азії під зовні безжиттєвими пісками подекуди утворилися величезні підземні резервуари прісної води. Ці води надходять з гірських систем, роз­ташованих на відстані 500 км. Саме тут унаслідок танення снігу й утворюються підземні потоки, які непомітно для людського ока руха­ються підземними шляхами.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8 (продовження)

Позначення на контурній карті основних географічних об’єктів материка

Позначте озера: Женевське, Ладозьке, Каспійське море, Аральське море, Байкал, Балхаш, Мертве море.

ПІДСУМКИ

В Євразії розташовані найбільші залишкові, найглибші тек­тонічні й найчисленніші в районах багаторічної мерзлоти озера.

Євразія – володар найбільшого у світі масиву багаторічної мерз­лоти.

Гірські області Євразії мають велику кількість льодовиків.

Запитання і завдання для самоперевірки

Свою країну мешканці Фінляндії не називають шведським словом “Фінляндія”. Для них вона “Суомі”. Однак і Фінлян­дія, і Суомі означають одне й те саме – “країна боліт”. Які природні передумови виникнення такої назви?

Національна кухня Туркменистану, більшу частину якого охоплює пустеля Каракуми, має у своєму арсеналі й… рибні страви. За допомогою карти поясніть, звідки в мешканців пустелі – туркменів – пристрасть до дарів моря.

Визначте в Євразії озера, що за походженням подібні до Великих озер Північної Америки або до Великого Солоного озера.

Доведіть залежність, що існує між походженням озерних улоговин і їхніми розмірами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Озера. Багаторічна мерзлота. Сучасне зледеніння - Географія


Озера. Багаторічна мерзлота. Сучасне зледеніння