ОЗЕРА, ЛИМАНИ, ВОДОСХОВИЩА. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ТЕМА 6. ВНУТРІШНІ ВОДИ

УРОК 26. ОЗЕРА, ЛИМАНИ, ВОДОСХОВИЩА. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

Тема. Озера і лимани; їх типи; особливості гідрологічного режиму. Водосховища. Практична робота № 4 (продовження). Позначення на контурній карті річок, озер, водосховищ, каналів, боліт. Аналіз забезпеченості водними ресурсами різних територій України.

Навчальна мета: продовжити формувати знання учнів про комплекс поверхневих вод України; поглибити знання про

утворення й гідрологічні характеристики озер на прикладі українських; розглянути проблему доцільності створення водосховищ; з’ясувати закономірності розташування озер, лиманів, водосховищ територією країни; удосконалювати уміння та навички роботи з тематичними й контурними картами.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, фізична карта України, контурні карти.

Опорні і базові поняття: озеро, лиман, озерна котловина, водосховище.

Географічна номенклатура: озера – Шацькі озера, Світязь, Пулемецьке, Луки, Ялпуг, Кагул, Китай, Бребенескул, Несамовите, Синевир, Сасик, Сакське,

Донузлав; лимани – Дніпровський, Бузький, Дністровський, Тилігульський, Куяльницький, Молочний; водосховища: Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Дніпровське, Каховське, Дністровське, Червонооскільське, Печенізьке, Салгирське.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

1. Доберіть ознаки та порівняйте ріки, що беруть початок в Карпатах та Кримських горах.

2. Взаємоперевірка виконання практичної роботи.

3. Визначте похил річки Південний Буг.

4. Які характеристики річок, обумовлені впливом на них клімату, рельєфу, геологічної будови? Відповіді підтверджуйте конкретними прикладами з використанням карти.

III. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

– Що називається озером, лиманом, водосховищем?

– Назвіть типи озер залежно від походження озерних улоговин. Поясніть особливості утворення кожного з них.

– За якими ознаками ще можна поділити озера?

IV. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Неповторної краси надають Україні озера. Всі вони такі різні. Користь від них не тільки як від джерел води, хімічних сполук, лікувальних грязей, риби, а й насамперед як зон рекреації.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Озера

– За походженням озерних улоговин:

– заплавні – в долинах всіх рівнинних річок, особливо на низовинних ділянках;

– дельтові – в дельті Дунаю: Ялпуг (найбільше прісноводне в Україні), Кагул, Катлабуг, Китай;

– лиманні – колишні лимани на узбережжі Чорного та Азовського морів, в Криму: Сасик, Донузлав, Акташське.

– карстові (провальні) – на Волинському Поліссі: Шацькі озера, в Криму;

– льодовикові – у Карпатських карах: Бребенескул, Несамовите озеро;

– вулканічні – на Закарпатті: Синє озеро, Липовецьке озеро;

– завальні – в Карпатах: Синевир.

– За характером водного балансу: стічні, безстічні, з переміжним стоком.

– За ступенем мінералізації: прісні, солонуваті, солоні та мінералізовані.

2. Лимани

На відміну від лиманних озер, мають постійне сполучення з морем. На узбережжі Чорного моря – Дністровський (найбільший в Україні), Дніпровський, Бузький, Тилігульський, Хаджибейський, Куяльницький, Сасик (Кундук) та ін.

На узбережжі Азовського моря – Молочний, Утлюцький та ін.

3. Штучні водосховища

Створюються з метою:

– накопичення запасів води для побутових і господарських потреб,

– для регулювання водного стоку,

– створення умов для виробництва електроенергії,

– покращення умов судноплавства,

– риборозведення тощо.

Найбільші водосховища (моря): Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Дніпровське, Каховське створені каскадом на Дніпрі, серед інших – Дністровське (Дністер), Печенізьке (Сіверський Донець), Червонооскільське (Оскіл), ладижинське (Південний Буг), Симферопольське (Салгир) та ще понад 1000.

В Україні існує близько 28 тис. ставків.

4. Проблеми внаслідок створення штучних водойм

– Затоплені великі площі сільськогосподарських угідь;

– місцеві зміни клімату викликають ланцюжок змін у природних комплексах; руйнуються береги;

– змінилися особливості залягання підземних вод (підтоплення земель).

VI. Закріплення вивченого матеріалу

– Виконання протягом уроку практичної роботи № 4.

– Назвіть та покажіть на карті озера й водосховища України, для характеристики яких можна застосувати префікс “най…”.

– Наведіть приклади різних за походженням озер України.

– Перелічіть позитивні й негативні наслідки створення водосховищ на території України, наводячи конкретні приклади.

VII. Підсумки уроку

VIII. Домашнє завдання

1. Опрацювати §___.

2. Завершити другу частину практичної роботи № 4.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ОЗЕРА, ЛИМАНИ, ВОДОСХОВИЩА. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 - Плани-конспекти уроків по географії


ОЗЕРА, ЛИМАНИ, ВОДОСХОВИЩА. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4