ОЗЕРА ЄВРАЗІЇ. ЗМІНА СТАНУ ВОДОЙМ ПІД ВПЛИВОМ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета:

– повторити, поглибити та систематизувати знання про внутрішні води материка; формувати систему знань про найбільші озера Євразії, їхнє походження, особливості природи, господарське значення; вдосконалювати практичні вміння характеризувати природні об’єкти за тематичними каргами атласу;

– розвивати вміння встановлювати причиново-наслідкові зв’язки, володіти основами само – та взаємоконтролю; змістовного читання;

– формувати ціннісне ставлення до природи; розвивати екологічне мислення.

Обладнання:

фізична карта Євразії, підручники, атласи, контурні карти, комп’ютер, мультимедійний проектор, мультимедійна презентація.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні зможуть наводити приклади озер Євразії, знаходити та показувати їх на карті; характеризувати та порівнювати природні особливості озер; пояснювати причини зміни стану водойм під впливом господарської діяльності людини.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Робота в парах

Прийом

“Картографічна розминка”

Учні ставлять один одному питання про положення річок Євразії.

Перевірка домашнього завдання

Обговорення питання: які особливості режиму, живлення й характеру течії мають річки вашої місцевості?

Прийом “Експрес-тест”, “Самоперевірка”

1. Укажіть найбільшу річку Європи:

А Дніпро;

Б Рейн;

В Волга;

Г Дунай.

2. Яка річка поєднує єдиним водним шляхом багато держав Європи?

А Дністер;

Б Амур;

В Сена;

Г Дунай.

3. Укажіть головну річку України:

А Дніпро;

Б Дністер;

В Південний Буг;

Г Сіверський Донець.

4. Скільки океанів приймають води річок Євразії?

А Чотири;

Б три;

В два;

Г один.

5. Який переважний тип живлення характерний для Хуанхе та Янцзи?

А Дощовий;

Б талими сніговими водами;

В льодовиковий;

Г підземними водами.

Прийом “Бліцопитування”

Які типи озер за походженням озерних улоговин ви знаєте?

Назвіть найбільші озера Африки, Австралії, Північної та Південної Америки.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Прийом “Дивуй!”

На нашому материку є безліч унікальних та неповторних за своєю природою озер. Це і найбільше за площею водної поверхні озеро світу – Каспійське море, найглибше озеро світу – Байкал; найсолоніше озеро світу – Мертве море, “блукаюче” озеро – Лобнор, кислотне озеро – Смерті, кольорові озера, як, наприклад, озеро Синяк в Українських Карпатах, де вода через сполуки сірки має інтенсивне блакитне забарвлення. Дізнаємося детальніше про особливості природи найбільших озер, оцінимо вплив господарської діяльності на водні об’єкти материка.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Загальна характеристика озер

Робота з мультимедійною презентацією, фізичною картою Євразії

Озер в Євразії багато. Особливо їх велика кількість на північному заході Євразії. Вони мають льодовиково-тектонічне походження, неправильні обриси й великі глибини. Найбільші з них – Ладозьке (найбільше в Європі) й Онезьке. Багато льодовикових озер в Альпах – Женевське, Боденське, Цюрихівське. Типові тектонічні озера – Байкал, Іссик-Куль, Мертве море. Вулканічні озера поширені на Камчатці, Японських і Філіппінських островах, Малайському архіпелазі.

Багато великих озер лежить у внутрішніх посушливих областях Євразії. Це залишкові озера, збережені на місці давніх водойм, які існували в умовах більш вологого клімату. До них належать найбільші озера світу – Каспійське й Аральське моря із солоною водою, а також озеро Балхаш, яке складається з двох частин – прісної і солоної.

Висновок 1. Озера Євразії дуже різні за походженням їхніх улоговин, розмірами, глибинами, солоністю й розміщені на материку дуже нерівномірно.

2. Озера-рекордсмени

(Виступи учнів. Зразок.)

Озеро Байкал – найглибше озеро планети. Його глибина – 1642 м, що перевищує глибини багатьох морів світу. Назву озеру дали якути. У перекладі вона означає “багате озеро”. Озеро простягається з північного сходу на південний захід на 636 км, має найбільшу ширину 79 км. Тут нагромаджено понад 20 % запасів поверхневих прісних вод земної кулі. В улоговину Байкалу можна було б влити 92 таких моря, як Азовське, а також воду всіх п’яти американських Великих озер, загальна площа яких у вісім разів більша за площу Байкалу. Сюди несуть свою воду 1123 річки та струмки, а витікає лише одна могутня Ангара. Влітку Байкал пом’якшує спеку, а взимку – суворі сибірські морози. Байкал є найстарішим озером на Землі. Формування його улоговини почалося 25-30 млн років тому й триває в наш час. Щороку береги озера розсуваються приблизно на 2 см, а площа збільшується на 3 га.

Немає на земній кулі озера, вода якого була б прозорішою за байкальську. В озері сформувався унікальний тваринний світ, який налічує понад 1,5 тис. видів, 75 % яких ніде, крім Байкалу, немає.

На жаль, у зв’язку з розвитком промисловості й спорудженням у районах, прилеглих до Байкалу, великих промислових підприємств деревообробної, лісохімічної, целюлозно-паперової промисловості та Байкало-Амурської магістралі над озером нависла загроза. Ще один озерний рекордсмен – Каспійське море – найбільше за площею озеро у світі. На території, яку воно займає – 371 тис. км2 – могла б розміститися така велика європейська держава, як Німеччина. Основною водною артерією, яка живить Каспій, є Волга. Води унікального моря-озера містять різноманітні рибні багатства, серед яких найбільш цінні – осетрові. Однак, із другої половини XX ст. спостерігається невпинне скорочення органічного світу Каспійського моря. Це пов’язано з видобутком нафти на узбережжі та з дна моря.

Озеро Балхаш у Центральній Азії – єдине у світі озеро, де солоність води в різних його частинах істотно відрізняється. У західній частині Балхашу вода прісна, а у східній – солонувата. Винуватицею такого незвичайного, на перший погляд, явища є річка Ілі, яка, впадаючи в озеро, опрісняє його західну частину. А витягнута серпоподібна форма озера не сприяє швидкому перемішуванню води.

Мертве море – розташоване на північному заході Аравійського півострова в найглибшій западині світу, на 395 м нижче від рівня океану. Узбережжя Мертвого моря є найнижчою частиною суходолу на Землі. Солоність води в морі становить 260-270 ‰. І вода, і грязі Мертвого моря мають цілющі властивості.

Сарезьке озеро на Памірі – одне з наймолодших на земній кулі. Воно утворилося 1911 р. під час землетрусу внаслідок перекриття річки Мургаб величезною брилою. Загачене величезною природною греблею озеро “висить” над родючими долинами на висоті 3250 м над рівнем моря. У кам’яній чаші Сарезу зібрано близько 15 км3 прозорої, кришталево-чистої прісної води. Учені розробляють проект використання цього унікального дарунку природи для розв’язання проблем водопостачання посушливих азіатських рівнин. Серед озер-рекордсменів Євразії є й сумний рекорд. Це Аральське море, оголошене зоною екологічного лиха. Від початку 60-х рр. XX ст. море, яке не так давно було одним із найбільших в Азії, гине. Пов’язано це з інтенсивним забором вод річок, які впадають у нього,- Амудар’ї й Сирдар’ї. Води річок в окремі роки навіть не доходять до моря, що в умовах значного випаровування спричинило скорочення площі моря в кілька разів і розпаду його на окремі водойми. Там, де раніше котили хвилі моря, утворилася пустеля Аралкум.

Озеро Іссик-Куль на Тянь-Шані – одне з найкрасивіших озер світу. Назва озера в перекладі з киргизької означає “Тепле озеро”. І справді, незважаючи на те, що озеро підняте на 1600 м над рівнем океану, вода в ньому ніколи не замерзає. Глибина озера – до 700 м, із усіх прісноводних озер світу глибшим є тільки Байкал.

Озеро Світязь – “український Байкал” – найглибше озеро України (понад 58 м). Це один із наймальовничіших куточків нашої країни. Зовсім недавно вода в цьому озері була надзвичайно прозорою, але зазнала значного забруднення, передусім, отрутохімікатами, злитими з полів.

Висновок 2. Завдяки своїм гігантським розмірам, різноманітним кліматичним умовам, рельєфу та геологічній будові, на території Євразії зосереджено безліч озер, серед яких велика кількість унікальних.

3. Зміна стану водойм під впливом господарської діяльності

Робота з підручником

Завдання. Прочитайте текст підручника “Зміна стану водойм під впливом господарської діяльності” та складіть план до нього.

Незважаючи на те, що Євразія посідає перше місце за запасами водних ресурсів на Землі, багато її районів відчувають гостру недостачу прісних вод. Це пов’язано як із нерівномірним розподілом внутрішніх вод територією материка, так і з надмірним забрудненням природних водойм унаслідок інтенсивної господарської діяльності. Значно забруднені промисловими відходами такі річки Європи, як Дунай, Рейн. У внутрішніх районах Азії, де й так існує дефіцит води, ця проблема загострюється значними витратами водних ресурсів на зрошення полів. Саме в Азії зосереджено 3/4 зрошуваних полів усього світу. Оскільки для сільськогосподарських потреб використовують води не тільки великих, але й малих річок, рівень води в них знизився настільки, що існує загроза їхнього перетворення на ваді.

Найбільшого негативного впливу зазнають водойми Євразії, які розташовані в місцях високого скупчення населення.

Висновок 3. Внутрішні води материка істотно змінені у зв’язку з господарською діяльністю людини.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Практична робота 10 (продовження). Позначте на контурній карті озера: Женевське, Ладозьке, Онезьке, Байкал, Балхаш, Мертве море, Каспійське море, Аральське море.

Прийом “Географічний практикум”

Завдання. Підберіть озерам Євразії озера – аналоги (подібні) за походженням улоговин, що розташовані на інших материках, наприклад:

Озеро Євразії

Походження

Аналог

Материк

Байкал

Тектонічне

Танганьїка

Африка

VI. ПІДСУМОК УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

Які знання, здобуті сьогодні на уроці, є для вас найбільш важливими?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Випереджальне (групам учнів): підготувати характеристику – презентацію природних зон: арктичних пустель, тундри й лісотундри, лісів помірного поясу, лісостепів і степів.
ОЗЕРА ЄВРАЗІЇ. ЗМІНА СТАНУ ВОДОЙМ ПІД ВПЛИВОМ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ