ОЗЕРА

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ

Тема 3 ГІДРОСФЕРА

§49. ОЗЕРА

– Чим озеро, на вашу думку, відрізняється від річки?

ЩО ТАКЕ ОЗЕРО. На суходолі є чимало за­глиблень (роговин) різного походження, в які стікають поверхневі й підземні води. Якщо в за­глиблення надходить води більше, ніж за такий самий час випаровується, вода назбирується й утворюється озеро. Від річки озеро відрізняється тим, що вода в ньому не тече, як потік у руслі. А на відміну від моря, озеро не є частиною Світового океану, тобто не має з ним ніякого сполучення.

Озера надзвичайно

різноманітні. За розміра­ми є озера-моря й озера-“калюжі”. Глибина озер коливається від кількох сантиметрів до більш як 1,5 км. У одних озерах вода прісна, в інших – солона (додаток 4, с. 252), Бувають озера, скуті кригою протягом сотень років, і, на­впаки, озера з гарячою водою. Одні дуже багаті на організми, інші є “водяними пустелями”.

ЯК УТВОРЮЮТЬСЯ ОЗЕРНІ УЛОГОВИНИ. Розміри, обриси берегів, глибина озер зумов­лені походженням їх улоговин.

Улоговини тектонічного походження утвори­лися в результаті рухів земної кори. Унаслідок повільного опускання ділянок суходолу виникла улоговина,

наприклад, найбільшого озера Африки – Вікторія. У глибокій тектонічній тріщині утворилося й озеро Байкал. Воно має довгасту форму, велику глибину і високі урвисті береги (мал. 226).

Вулканічні озера утворились у кратерах згас­лих вулканів (мал. 227). Вони досить глибокі (понад 100 м), але невеликі за площею.

Найбільше озеро на Землі – Каспійське. Воно в 4 рази більше за Біле море. Через величезні розміри і воду, що за складом солей подібна до морської, його називають морем.

Підступність вулканічних озер

Озера, що лежать у кратерах, під час вулканічних вивержень дода­ють лиха. Так, на острові Ява під час виверження вулкана вода в такому озері закипає і вихлюпу­ється. Потоки гарячої води і грязі стікають униз, знищуючи все на своєму шляху. Нині рівень води в цьому вулканічному озері за допомогою тунелів знизили на 50 м.

Найглибше озеро земної кулі – Байкал (1620 м). Воно значно глибше за Баренцове та Карське моря. Його улоговина вміщує 10 % усіх пріс­них вод Землі. Найглибше озеро в Україні – Світязьке (53 м), воно в 4 рази глибше за Азовське море.

 ОЗЕРА

Мал. 226. Тектонічне озеро (Байкал)

 ОЗЕРА

Мал. 227. Вулканічне озеро

Льодовикові озера виникли в заглибинах по­верхні, “виораних” і поглиблених льодовиками, або внаслідок загородження льодовиком русла гірського водотоку. Вони поширені на півночі Євразії і Північної Америки, у високих горах. Такі озера невеликі й неглибокі (мал. 228).

Заплавні озера утворюються в долинах річок. Вони є залишками старих річкових русел, тому називаються озера-стариці (мал. 229). Ці водо­йми видовжені, звивисті, невеликі за площею і неглибокі.

Іноді озера можуть мати подвійне походжен­ня. Наприклад, Великі Озера, що в Північній Америці, виникли в тектонічних западинах, на яких позначилася й діяльність льодовика. Тому їх походження тектонічно-льодовикове. Каспій­ське море-озеро лежить у прогині земної кори і водночас є залишком прадавнього океану, що існував десятки мільйонів років тому. Таке походження називають тектонічно-залишковим.

ЗВІДКИ БЕРЕТЬСЯ ВОДА В ОЗЕРІ. Озера, як і річки, живляться атмосферними опадами, підземними і поверхневими водами, що сті­кають у них (і насамперед річковими водами). Із озер вода витрачається на випаровування, а також витікає у вигляді річок. Рівень води в озерах, як і в річках, змінюється залежно від зміни кліматичних умов. Великі коливання рівня позначаються на їх площі. У вологі сезони вона збільшується, у посушливі – зменшуєть­ся. Невипадково берегову лінію деяких озер, розташованих у пустелях, на картах позначають пунктирною лінією. Ці озера – ніби гумові, їх розміри можуть змінюватися кілька разів за короткий час.

Чудовисько озера Лох-Несс

Льодовикове озеро Лох-Несс відоме не своїми розмірами чи глиби­ною. Воно відоме завдяки Нессі – ящеру, що жив на Землі 100 млн років тому і якого нібито бачили в озері в наш час. На пошуки старо­давньої тварини споряджають під­води і експедиції, але Нессі від них “вислизає”.

Якщо об’єднати всі озера…

Якби всі озера Землі об’єднати в одне величезне озеро, то воно зайняло б площу трохи більшу за Середземне море. Якби воду всіх озер розподілити по всій поверхні земної кулі, то вона покрила б її шаром 35 см.

Озеро – мандрівник

Озеро Лобнор, що в Центральній Азії, часто змінює не тільки об­риси, а й місце розташування. Дивовижна здатність озера “мандрувати” на відстань понад 100 км пояснюється тим, що воно лежить серед пустелі й живиться водами кількох річок. Залежно від того, яка річка наповнює озеро, там воно і опиняється. Часом Лобнор розділяється на галька озер або навіть пересихає.

 ОЗЕРА

Мал. 228. Льодовикові озера

 ОЗЕРА

Мал. 229. Заплавне озеро

 ОЗЕРА

Мал. 230. Найсолоніше озеро світу – Мертве море

Найсолоніше озеро світу – Мертве море в Азії. Його вода така солона, що риба, яка іноді запливає з річки Йордан, гине в ньому через хви­лину. Рибина стає твердою, як палиця, покрившись міцним со­ляним панциром. У такому озері неможливо потонути, людина тримається на воді, як поплавець.

Озера, з яких витікають річки, називаються стінними. На­приклад, стічним є Байкал – з нього витікає річка Ангара. Озера, з яких річки не витікають, називаються безстічними. Та­ким є Каспійське море-озеро – жодна річка з нього не витікає.

Із річковими і підземними водами до озера надходять солі. Якщо їх вміст у воді зовеш незначний, то озеро вважають прісним. Прісними є стічні озера, тому що сіль із них виносять річки, які витікають із нього. Якщо озеро безстічне, то солі в ньому нагромаджуються і вода поступово засолюється. Солоні озера виникають у посушливому кліматі. Там відбувається вели­ке випаровування з їх поверхні, тому вода сильно насичується солями. Іноді їх так багато, що солі випадають на дно і береги у вигляді осаду.

ПОШИРЕННЯ ОЗЕР ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ. На земній кулі є величезна кількість озер. Вони є скрізь, навіть у закутій у льодовий панцир Антарктиді. У районах із вологим кліматом їх більше, ніж там, де клімат посушливий. Найбільш озерним матери ком є Північна Америка. На півночі Євразії озер подекуди так багато, що складно визначити, чого там більше – суходолу чи води. Такими країнами є Швеція і Фінляндія. Їх називають “країнами тисячі озер”. У цих районах на півночі Європи є всі умови для утворення озер – велика кількість опадів, незначне випаровування, багато природних улоговин.

 ОЗЕРА

Зображення озер на карті

 ОЗЕРА

Мал. 231. Фінляндія – країна тисячі озер

Заплавне озеро Тонлесап, що в долині річки Меконг (Азія), є найбільш рибним озе­ром на Землі. Там з 1 га вилов­люють 100 кг риби. Такі багатства озера пояснюються тим, що вон о влітку розливається, як річка в повінь. Його вода затоплює луки і ліси, й рибі не бракує їжі. Під час такого розлиття рибу ловлять у калюжах навіть тигри, куниці та свійські тварини – собаки, коти, свині.

 ОЗЕРА

Мал. 232. Видобування солі з озер

Озера – окраса природи. Як милують око синява води і біле латаття на ній! Береги озер є чудовим місцем відпочинку. Воду з них використовують дня потреб населення і зрошення. Великими озерами на суднах перевозять різноманітні ванта­жі. У солоних озерах видобувають кам’яну сіль, у невеликих прісних озерах розводять рибу.

І солоне, і прісне

Залишкове безстічне озеро Бал­хаш (Азія) має дивовижну воду. У західній частині озера вона пріс­на, а в східній – солона. Така “по­двійність” обумовлена тим, що в західну частину впадають кілька повноводних річок, які й опрісню­ють озеро. А в східну части ну не впадають річки, і вода там залишається солоною.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

· Озеро – це природна водойма (улоговина, заповнена водою), яка не має без­посереднього сполучення з морем.

· За походженням улоговин розрізняють озера тектонічні, вулканічні, льодови­кові, заплавні та ін.

· За водним режимом є стічні та безстічні озера.

· 3а солоністю в оди озера бувають прісні й солоні.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Що називають озером? Які умови необхідні дня його утворення?

2. Чим озеро відрізняється від моря?

3. Як утворюються озерні улоговини?

4. Чому безстічне озеро стає солоним?

5. Визначте географічні координати озера Байкал.

6. Земна поверхня має багато улоговин, заглиблень і знижень. Проте не всі вони стають озерами. Поміркуйте чому.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 7 (Закінчення. Поч. див. с. 166, 191.)

Тема: Позначення на контурній карті озер.

5. Зазначте на контурній карті назви озер: Каспійське, Байкал, Вікторія, Великі Озера.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ОЗЕРА - Географія


ОЗЕРА