ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НАЗВАМИ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ОЗНАЙОМИТИ З НАЗВАМИ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ; ЗАКРІПЛЮВАТИ ВМІННЯ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ НА РУХ; РОЗВИВАТИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ НАВИЧКИ

I. Перевірка домашнього завдання

Фронтально з’ясувати, за якими правилами обчислили невідомі величини у вправі 518. У задачі 519 пояснити вибір дій.

II. Актуалізація та корекція опорних знань учнів

1. Завдання для опитування.

1) За таблицею знайти невідомі значення величин.

Швидкість

Час

Відстань

45

км/год

?

90 км

?

4 год

360 км

70 км/год

8 год

?

2) Задача. Лижник ішов зі швидкістю 16 км/год і був у дорозі 4 год. Скільки часу йому потрібно, щоб пройти таку саму відстань зі швидкістю 8 км/год?

2. Усні обчислення.

1) Вправа 521.

2) Обчислити способом округлення.

265 + 396

604 – 398

378 + 198

416 + 79

3) Скласти задачу про рух за виразом а : 3.

III. Повідомлення теми та мети уроку

Учитель повідомляє, що на уроці діти ознайомляться з назвами геометричних тіл, повторять дії над іменованими числами.

IV.

Вивчення нового матеріалу

1. Як і геометричні фігури ви знаєте? (На дошці побудовано квадрат, трикутник, прямокутник, круг, пряму, ламані лінії, позначено точку). Пояснення про геометричні тіла за вправою 520.

2. Знайти плоскі фігури на об’ємних тілах. Знайти геометричні тіла в навколишньому середовищі. Вправа 523.

V. Повторення та закріплення вивченого матеріалу

1. Самостійна робота за вправою 524.

2. Задачу 525 розв’язати під керівництвом учителя.

3. Задачу 527 усно розв’язати з коментуванням. Задачу 526 проаналізувати від запитання, скласти план, розв’язання записати самостійно. Сильнішим учням запропонувати задачу 528*.

4. Додаткові диференційовані завдання.

1) Задача. Туристи пливли на пароплаві 6 год зі швидкістю 25 км/год і 3 год – на катері зі швидкістю 55 км/год. Скільки всього кілометрів пропливли туристи?

2) Скласти діаграми швидкостей рухомих об’єктів (10 км/год – 1 клітинка зошита): автомобіль – 90 км/год, скутер – 40 км/год, гідроцикл – 120 км/год, потяг – 60 км/год.

VI. Підсумок уроку

Ознайомилися з назвами геометричних тіл. У якого геометричного тіла основою є круг? квадрат? трикутник?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НАЗВАМИ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ - Плани-конспекти уроків по математиці


ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НАЗВАМИ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ