Ознака паралельності прямих

Геометрія

Стереометрія

Ознака паралельності прямих

Теорема. Дві прямі, паралельні третій прямій, паралельні між собою.
Із цієї теореми випливає, що середини сторін просторового чотирикутника (див. рисунок) є вершинами паралелограма (вершини просторового чотирикутника не лежать в одній площині).
 Ознака паралельності прямих
Зверніть увагу: якщо ABCD – просторовий чотирикутник, то його діагоналі AC і BD – мимобіжні прямі.
Ознака паралельності прямих