ОЗНАКА

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ОЗНАКА – в аналізі емпіричних даних є синонімом змінної.

Див. Змінна.
ОЗНАКА