ОЗНАКИ ЖИТТЯ

Вступ

ЩО ТАКЕ ЖИТТЯ ТА ЯК ЙОГО ДОСЛІДЖУЮТЬ

Вивчаючи цю тему, ви дізнаєтеся про:

✓ головну таємницю життя;

✓ різноманітність живого на нашій планеті та те, як його досліджують

§ 1. ОЗНАКИ ЖИТТЯ

– Ви дізнаєтеся про найважливіші властивості живого, які відрізняють живий організм від його неживого оточення.

– Я хотіла б дещо більше дізнатися про життя та розвиток організмів у природі.

Погляньте на світ довкола себе. Скрізь ви побачите неживі об’єкти і організми – живі створіння. У чому відмінність між ними?

Чим відрізняється живе від неживого? У чому сутність життя? Вже багато століть людство шукав відповіді на ці прості запитання” але щоразу стикається в новими таємницями живої природи, – і пошук продовжується. Провідником людини у вивченні живого є наука біологія. Її назва, походить від старогрецьких слів “біос” – життя та “логос” – слово” вчення. Зрозуміти, що вивчає біологія, вам допоможуть живі організми довкола нас – слід лише бути уважними та спостережливими.

Головною властивістю живих організмів, на відміну від неживої природи, є їхня здатність до розмноження. Розмноження

– це утворення батьківськими організмами нових подібних до себе дочірніх особин.

Кожен організм існує лише обмежений час, але завдяки розмноженню життя безперервно передається від покоління до покоління. На нашій планеті цей процес не переривається більше трьох мільярдів років. Усі процеси, які відбуваються у живому організмі, спрямовані саме на забезпечення передачі життя наступним поколінням.

 ОЗНАКИ ЖИТТЯ

Ріст рослин

Перш ніж утворити нащадків, організм має досягти певних розмірів, маси, накопичити певну кількість речовин, які будуть використані при побудові дочірніх особин. Тобто організму необхідно рости. Ріст – це ще одна з основних властивостей живих організмів, яка полягає у збільшенні їх розмірів. Щоб забезпечити ріст, організм поглинає із зовнішнього середовища, різноманітні речовини – “будівельний матеріал”. Поглинання речовин з навколишнього середовища та їх засвоєння називають живленням.

Все спожите організмом перетворюється на ті речовини, з яких він будує Своє тіло. При цьому утворюється певна кількість шкідливих речовин – відходи, від яких організм позбавляється. Видалення шкідливих речовин називають виділенням. Таким чином, у процесі живлення та виділення організм здійснює обмін речовинами з навколишнім середовищем.

Обмін речовинами відбувається постійно. Саме завдяки цьому хімічний склад організму повністю оновлюється через певний проміжок часу навіть тоді, коли жива істота не змінює своєї маси та розмірів.

Поглинання речовин, їх перетворення та включення до складу тіла, виведення шкідливих речовин, – все це вимагає енергії. Її організми також отримують із зовнішнього середовища – або у вигляді світла, або у вигляді органічних речовин. Частина енергії витрачається організмом на забезпечення росту та розмноження, решта – виділяється у вигляді тепла. Тобто, окрім обміну речовинами, організми здійснюють ще й обмін енергією з навколишнім середовищем.

Пристосування до навколишнього середовища – це такі зміни живого в мінливому оточенні, які дають змогу вижити і залишити потомство.

Наприклад, у рослин посушливих місць вростання корені проникають на значну глибину, де розташовані грунтоні води (верблюжа колючка), а деякі здатні накопичувати воду в своїх органах, а потім економно її використовувати (кактус, алое).

 ОЗНАКИ ЖИТТЯ

Сонячне світло та органічні речовини-основні джерела енергії для забезпечення життєдіяльності організмів

ВИСНОВКИ

1. Головна властивість живого – це здатність до розмноження, яка забезпечує неперервність життя на Землі.

2. Інші важливі властивості живого – ріст та взаємодія із зовнішнім середовищем – спрямовані на забезпечення процесу розмноження.

3. Взаємодія організмів із зовнішнім середовищем полягає в обміні речовинами та енергією, а також у пристосуванні до змін зовнішнього середовища.

Терміни і поняття, які потрібно засвоїти

Ріст, розмноження, обмін речовинами та енергією, пристосування до навколишнього середовища.

Контрольні запитання

1. Яка головна риса відрізняв живий організм від неживого тіла?

2. Завдяки яким процесам відбувається обмін речовинами?

3. Відомо, що кристали ростуть. Чому к не вважають живими?

Деякі електронні пристрої живляться від сонячних батарей і в процесі роботи нагріваються. У чому їхня схожість з живими організмами, а в чому – відмінність?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


ОЗНАКИ ЖИТТЯ - Біологія


ОЗНАКИ ЖИТТЯ