ПАМ’ЯТКА, при укладанні з іноземною фірмою договору

Економічна безпека підприємства

ДОДАТКИ

ДОДАТОК 2

Типові зразки організаційно-методичних

Документів системи правового захисту

Комерційної таємниці Підприємства

ПАМ’ЯТКА

Для використання при укладанні з іноземною фірмою договору (контракту), що містить відомості, які складають комерційну таємницю

Розробка і вживання необхідних заходів, що забезпечують збереження комерційної таємниці, є одним з основних зобов’язань, яке повинно взяти на себе підприємство й іноземна фірма при укладанні договору (контракту),

що містить конфіденційну комерційну інформацію.

До числа взаємоузгоджуваних сторонами заходів, поряд з іншими, доцільно віднести:

1. Визначення документів, виробів, технологічного устаткування, продукції та ін., що підлягають захисту як суворо конфіденційні.

2. Попередження спроб передачі третій стороні оригіналів документів, виробів, продукції тощо, їх копій або репродукції будь-якого роду.

3. Допуск обмеженого числа осіб до ознайомлення з предметом договору (контракту).

4. Визначення терміну дії, умов конфіденційності після припинення договору (контракту).

5. Санкції за невиконання

однією із сторін передбаченого договором (контрактом) зобов’язання щодо захисту від розголошення, витоку інформації, що складає комерційну таємницю. (Наприклад: Винна сторона несе фінансову (матеріальну) відповідальність по відшкодуванню збитків, втраченої вигоди і моральної шкоди перед потерпілою стороною у випадку невиконання нею зобов’язання щодо захисту комерційної таємниці, допущеного витоку інформації, що становить комерційну таємницю).

Умови конфіденційності повинні бути передбачені чинним законодавством країни, вибраної сторонами.

На стадії розробки угоди (контракту) доцільно залучати юристів, що знають законодавство країни, до якої належить фірма-партнер.

Довідка: при укладенні зовнішньоекономічного договору (контракту) необхідно керуватись законом “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.91 р., Указом “Про застосування міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів” від 4.10.94 р., Правилами “Інко-термс”, наказом Міністерства зовнішньоекономічних зв’язків та торгівлі №75 від 5.10.95 р. “Про затвердження положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)”.

Підрозділ безпеки підприємства

Затверджую керівник підприємства

“____”_________________20__р.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


ПАМ’ЯТКА, при укладанні з іноземною фірмою договору - Довідник з економіки


ПАМ’ЯТКА, при укладанні з іноземною фірмою договору