Паралельне перенесення та його властивості

Геометрія

Рух

Паралельне перенесення та його властивості

Перетворення фігури F, при якому довільна її точка з координатами  Паралельне перенесення та його властивості переходить у точку  Паралельне перенесення та його властивості, де a і b – одні й ті самі для всіх точок, називається Паралельним перенесенням.
Теорема. Паралельне перенесення є рухом.
При паралельному перенесенні пряма переходить у паралельну пряму (або в себе) (див. рисунок).
 Паралельне перенесення та його властивості

Існування та єдиність паралельного перенесення

Теорема. Які б не були дві точки А і  Паралельне перенесення та його властивості, існує одне, й тільки одне, паралельне перенесення, при якому точка А переходить у точку  Паралельне перенесення та його властивості.
Паралельне перенесення та його властивості