Паритет відсотковий

Паритет відсотковий – співвідношення між валютами двох країн, за якого різниця у відсоткових ставках безпосередньо позначається на розмірі дисконту або премії форвардного курсу валюти.
Паритет відсотковий