Парламентська процедура

Політологічний словник

Парламентська процедура – демократичне забезпечення в представницькому зібранні волевиявлення більшості і захисту прав меншості; заздалегідь установлений порядок колективного обговорення визначених питань на основі рівності, спільно вироблених і обов’язкових для всіх правил. Практичне застосування П. п. у більшості випадків відбувається за такими напрямками: загальна організація роботи; порядок денний; голосування; вибори посадових осіб; утворення комісій; пропозиції. Спільна організація роботи передбачає

визначення стратегічної мети і тактичних завдань представницького органу, а також встановлення прав і обов’язків його членів і регламентацію правил щодо кворуму зборів, внесення виправлень тощо. Порядок денний повинен відповідати потребам конкретно взятого органу і максимально сприяти виконанню його основної мети і конкретних завдань. У більшості зібрань парламентських типів порядок денний має таку послідовність: відкриття зборів; оголошення протоколу; звіти постійних комісій; звіти спеціальних комісій; незакінчені справи, обговорення нових питань; різне; оголошення про перерву або про
закриття засідання. Процедура голосування може бути усною (так, ні), підняттям рук, шляхом вставання, таємним голосуванням, шляхом поіменного опитування, із застосуванням технічних засобів. Виокремлюють два основні види голосування – відкрите (поіменне) і закрите (таємне). Кожен член певного зібрання у разі незгоди з оголошеними результатами голосування може вимагати повторного підрахунку голосів. Порядок виборів повноважних осіб передбачає: вибори і затвердження комісії з висунення кандидатур; подачу списків кандидатів; висування кандидатур з місця; голосування (як правило, таємне), підрахунок голосів; оголошення результатів голосування. Формування комісій відбувається залежно від їхнього статусу. Вибори постійних комісій, як правило, передбачаються заздалегідь у програмних документах.

Регламент роботи Верховної Ради України. – К., 1996; Кречмер Г. Фракції, партії в парламенті. – К., 1999; Кудряченко А. /. Верховна Рада України на шляху утвердження парламентаризму // Наукові праці МАУП. – 2003. – Вип. № 5; Политологическая энциклопедия. – М„ 2003.

А. Кудряченко


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Парламентська процедура - Довідник з політології


Парламентська процедура