Пароніми – Синоніми, антоніми, омоніми, пароніми в діловому мовленні

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 2. Лексичні норми ділової мови

Синоніми, антоніми, омоніми, пароніми в діловому мовленні

Пароніми

Пароніми (від пар… і грец. – ім’я, назва) – це однокореневі слова, близькі за звучанням, але різні за значенням або які частково збігаються в значенні._______________________________________

Пароніми за характером смислових зв’язків поділяються на групи:

– синонімічні (важкий – тяжкий);

– антонімічні (іеміграція – імміграція; адресат – адресант);

– тематичні іабонент – абонемент; компанія – кампанія; пам’ятка – пам’ятник);

– такі, що мають семантичну близькість (витрати – затрати; вирізнятися – відрізнятися).

Незначна різниця у вимові паронімів спричиняє труднощі у їх засвоєнні, приводить до помилок, зокрема до неправильного вживання одного слова замість іншого. Особливо уважно слід стежити за вживанням слів-паронімів і завжди звертатися до відповідних словників, щоб уточнити значення, правопис і вимову потрібного слова.
Пароніми – Синоніми, антоніми, омоніми, пароніми в діловому мовленні