Пасив

Пасив (лат. passivus – недіяльний) – 1) сукупність боргів і зобов’язань підприємства (на противагу активам); 2) одна з двох частин бухгалтерського балансу (як правило, права), в якій зазначають джерела утворення засобів виробництва, його фінансування, згруповані за їх приналежністю і призначенням (власні засоби, позики інших установ); 3) перевищення витрат над надходженнями.
Пасив