Пасиви комерційного банку

Пасиви комерційного банку – сукупність банківських зобов’язань та капіталу банків, які характеризують джерела утворення ресурсів банку та їх призначення. Найбільшою серед пасивів комерційних банків України є частка зобов’язань (2003 бл. 85%), які, своєю чергою, характеризуються складною структурою (див. Класифікація зобов’язань банку). Капітал банку (банківський капітал) складається з залученого, позичкового та власного банківського капіталу (див. Банківський капітал).
Пасиви комерційного банку