Паспортизація основних фондів

Паспортизація основних фондів – оформлення документів, у яких дається техніко-економічна характеристика найважливіших елементів основних засобів, зокрема зазначається термін їх введення, потужність, проведення капітального ремонту та ін.
Паспортизація основних фондів