ПАСПОРТИЗАЦІЯ

Екологія – охорона природи

ПАСПОРТИЗАЦІЯ – складання паспортів на окремі об’єкти, одиниці ресурсів, джерела викидів, системи очищення тощо.
ПАСПОРТИЗАЦІЯ