ПАТЕНТ

Культурологічний словник

ПАТЕНТ (від лат. patent (patentis) – відкритий, очевидний) – 1) Документ, що посвідчує авторство на винахід та виключне право на використання його протягом певного строку. 2) Свідоцтво на право займатися торгівлею чи промислом. 3) П. консульський – документ, що видається консулові його урядом при призначенні в іншу країну і засвідчує надані повноваження.
ПАТЕНТ