Патентний пул

Патентний пул – угода між декількома фірмами про спільне використання патентів у певній галузі промисловості або на окремий вид продукції. Учасники передають в П. п. ту чи іншу кількість патентів і відповідно до цього привласнюють певну частину (квоту) всіх доходів. Учасники П. п. домовляються про створення системи взаємних ліцензій на передані в пул патенти або про передачу патентів і ліцензій в управління спільним органам, фірми – учасниці пулу можуть укладати між собою угоди про спеціалізацію виробництва і відповідний розподіл своїх програм, що підвищує їх конкурентоспроможність і прибутки.
Патентний пул