Павлик Михайло Іванович

Павлик Михайло Іванович (1853 – 1915) – відомий громадсько-політичний діяч Галичини, послідовник марксизму. Реформу 1948 р. у сільському господарстві він вважав засобом звільнення селянства від землі, критикував несправедливі обтяжливі податки. Основною причиною погіршення становища “робітного народу” М. Павлик називав приватну власність, яка об’єктивно зумовлює майнове розшарування, збідніння, панування розумової праці над фізичною, але помилково рушійною силою суспільства вважав лише фізичну працю. Ліквідацію приватної власності, а отже, експлуатації, П. пов’язує з побудовою соціалізму, основою якого повинна бути колективна власність і колективне господарювання. Підтримуючи погляди Маркса про відсутність товарного виробництва при соціалізмі, він надавав великого значення в побудові нового ладу так званим робочим грошам, на які можна купити будь-які цінності, крім засобів виробництва. Обгрунтував виникнення капіталу недоплатою робітникам за їх працю.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Павлик Михайло Іванович - Економічний словник


Павлик Михайло Іванович