ПАВУКОПОДІБНІ, ЇХ БУДОВА Й БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

ТЕМА 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

Павукоподібні – перші тварини, що залишили водне середовище і пристосувалися до життя на суходолі.

З підручника

&15. ПАВУКОПОДІБНІ, ЇХ БУДОВА Й БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Основне поняття: ПАВУКОПОДІБНІ

Пригадайте! Які є середовища існування?

Поміркуйте

На ілюстраціях – павукоподібні тварини: 1 – павук-хрестовик; 2 – коростяний кліщ; 3 – косарик; 4 – теліфон; 5 – псевдоскорпіон; 6 – сольпуга; 7 – скорпіон. Що спільного між цими тваринами? Чому вони належать до членистоногих?

 ПАВУКОПОДІБНІ, ЇХ БУДОВА Й БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

src="/image/1/image079_15.jpg" class=""/>

ЗМІСТ

Які особливості поширення павукоподібних?

Павукоподібні є членистоногими тваринами, тому що мають членисті кінцівки, хітиновий зовнішній скелет, тіло поділене на віддали. Це давня та різноманітна група, яка об’єднує близько 70 000 видів, із яких в Україні – понад 4 000. Поширені павукоподібні переважно на суходолі, і лише окремі види пристосувалися до життя у воді (павук-сріблянка, морський павук). Представники цієї групи зустрічаються навіть у високогір’ї та в повітрі, оскільки із частинками павутини переносяться вітром. Серед павукоподібних багато

паразитів рослин, тварин і людини (кліщ).

Щоб пристосуватися до наземного способу існування, павукоподібні змушені були змінити органи дихання, зменшити випаровування води з поверхні тіла та перейти на нові об’єкти живлення тощо. Тому сучасні павукоподібні відрізняються від інших членистоногих такими ознаками пристосування до наземного способу життя: а) наявністю легеневих мішків і трахей, що забезпечують використання атмосферного кисню; б) наявністю органів виділення, що дозволяють економити воду: в) восковою плівкою над хітиновою оболонкою, що зменшує втрати води; г) зменшеннях розмірів тіла, що обмежує кількість линьок; д) наявністю внутрішнього запліднення.

Типовим об’єктом для розгляду особливостей павукоподібних є павук-хрестовик, який зустрічається у Європі. Характерною ознакою павука-хрестовика, що відображена в його назві, є малюнок у формі хреста на спинній поверхні черевця. Павук-хрестовик свою здобич ловить за допомогою павутини, нитки якої вкриті крапельками дуже клейкої рідини. У павука добре виражений статевий диморфізм. Самки та самці хрестовика чітко відрізняються зовнішніми ознаками: тіло самок довше, а самці мають вужче черевце. Самка восени відкладає яйця у сплетений з павутини кокон, який ховає в затишному місці. До зими самка гине, а з яєць, що перезимували, навесні з’являються павуки.

 ПАВУКОПОДІБНІ, ЇХ БУДОВА Й БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Систематичне положення виду

Тип

Членистоногі

Клас

Павукоподібні

Ряд

Павуки

Родина

Павуки-колопряди

Рід

Павук-хрестовик

Вид

Павук-хрестовик

Отже, ПАВУКОПОДІБНІ – це членистоногі тварини, що мають пристосування до наземного способу життя.

Які особливості будови павукоподібних як наземних тварин?

Відділами тіла павукоподібних є головогруди і черевце. На відміну від раків, вусиків у павукоподібних немає, а очі – прості. Головогруди мають дві пари ротових органів: хеліцери та ногощупальці. Хеліцери – перша пара головогрудних кінцівок у павуків, вони мають кігтики. На кінці хеліцер відкриваються протоки отруйних залоз, розташованих у передній частині головогрудей. За допомогою хеліцер павукоподібні захищаються та вбивають здобич. Ногощупальця – друга пара головогрудних кінцівок, вони вкриті щетинками і є органами дотику та нюху, а також здатні в самців переносити статеві клітини під час запліднення. На головогрудях розташовані чотири пари ходильних ніг. Вони вкриті щетинками для сприйняття подразнень і закінчуються кігтиками для ефективнішого переміщення. Отже, у павукоподібних 6 пар кінцівок. Черевце вкрите м’якою оболонкою. Кінцівки черевця або відсутні, або видозмінені в павутинні бородавки. На їхніх верхівках відкриваються протоки численних павутинних залоз. Вони виділяють рідину, яка витягується та швидко застигає, утворюючи нитку павутини. Також на черевці розташовані отвори органів дихання, травлення й розмноження.

Покриви складноорганізовані й утворені одношаровим епітелієм, що утворює хітинову оболонку.

 ПАВУКОПОДІБНІ, ЇХ БУДОВА Й БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Іл. 56. Зовнішня будова павука-хрестовика:

1 – головгруди; 2 – черевце; 3 – ходильні ноги; 4 – ногощупальця; 5 – прості очі; 6 – хеліцери

Для захисту від втрат води оболонка вкрита воскоподібною плівкою. На тілі павукоподібних пасто є багато волосків, які виконують чутливу та захисну функції.

Отже, павукоподібні – це членистоногі, їх зовнішні ознаки:

1) тіло моє головогруди и черевце; 2) відсутні вусики; 3) органами зору є прості очі; 4) є водонепроникні покриви.

Які біологічні особливості павукоподібних?

Основні біологічні особливості павукоподібних зумовлені хижим способом життя. Павуки – це хижаки, їх майстерність ловити жертву відточувалась еволюцією останні 350 мільйонів років. У павукоподібних добре розвинені м’язи кінцівок, що мають важливе значення під час полювання. Швидко бігають косарики, павуки-вовки, добре стрибають павуки – скакуни. За допомогою павутини, яку утворюють павутинні залози, павуки полюють. Багато павукоподібних мають ще й розвинені отруйні залози (наприклад, скорпіони, павуки), це є ефективним засобом нападу на жертву та захисту від ворогів. За допомогою отрути, яка вводиться в тіло здобичі, відбувається й травлення. У павукоподібних цей процес є позаорганізмовим. Ферменти отрути розщеплюють внутрішній вміст жертви і тоді напівперетравлена їжа з допомогою мускулистої глотки та сисного шлунку поглинається й доперетравлюється в середній кишці за участю великої печінки. Для такої активності потрібне гарне дихання. Органами дихання в павукоподібних є легеневі мішки (у скорпіонів), трахеї (у кліщів, косариків) або і легеневі мішки, і трахеї (у павуків). Легеневі мішки схожі на сторінки книги, у них потрапляє гемолімфа для газообміну. Легеневі мішки розташовані у черевці, відкриваються назовні дихальними отворами, прикритими кришками. Трахеї мають вигляд довгих трубочок, що починаються отворами на черевці й безпосередньо транспортують кисень до тканин і органів. Після газообміну гемолімфа з порожнини потрапляє до серця. У павуків серце трубчасте, з отворами, через які кров надходить із порожнини. Від серця, розташованого на спинній стороні в черевці, кров рухається по судинах до органів. Кровоносна система не замкнена. Виділення здійснюється за допомогою видільних трубочок (мальпігієвих судин), що одним кінцем відкриваються в кишку, а іншим, сліпо замкненим, занурені в гемолімфу. Продукти виділення через стінки цих судин надходять з гемолімфи й через кишечник виводяться назовні.

Для вдалого полювання важливе значення мають органи чуттів і швидка регуляція процесів. Органами дотику здебільшого є щетинки, які вкривають тіло та ногощупальця. Органи нюху та смаку містяться переважно на ногощупальцях, а органами зору є прості очі. Нервова система в павукоподібних вузлова ланцюжкова, весь нервовий ланцюг зливається в один головогрудний вузол. Від нього беруть початок нерви, які прямують до різних органів. Усі павукоподібні роздільностатеві. Запліднення внутрішнє, розвиток прямий (крім кліщів, що мають личинкову стадію).

Отже, біологічними особливостями павукоподібних є хижий спосіб життя, позаорганізмове травлення, легеневе й трахейне дихання та видільні трубочки (органи виділення).

ДІЯЛЬНІСТЬ

Самостійна робота з малюнком

Розгляньте малюнок внутрішньої будови павука-хрестовика та визначте, якими буквами позначені названі органи: мускулиста глотка, прості очі, серце, мальпігієві судини, павутинні залози, статева залоза, отвір трахеї, трахея, легеневий мішок, сліпі відростки кишечника, головогрудний нервовий вузол, отруйна залоза, ногощупальця, хеліцери.

Заповніть таблицю, вказавши функції позначених органів. Зазначте ознаки пристосованості павука до наземного середовища існування.

 ПАВУКОПОДІБНІ, ЇХ БУДОВА Й БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Іл. 57. Внутрішня будова павука-хрестовика

Назва органа

Позначення

Функції

Біологія + Фізика

При ультрафіолетовому освітленні скорпіони світяться зеленим кольором. Причина цього явища – тонкий шар органічної речовини хіаліна на кутикулі скорпіона. Що таке флуоресценція і яке значення для скорпіона має це явище?

Біологія + Хімія

Павутиною користуються не тільки павуки, але і їх найближчі родичі – псевдоскорпіони й павутинні кліщі. Але важливе значення павутина має лише в еволюції павуків. Як уже зазначалося, павуки постійно використовують її, і не тільки під час полювання. Причиною цього є хімічний склад та властивості цього натурального шовку.

З яких речовин складається павутина і для чого її використовують павуки?

 ПАВУКОПОДІБНІ, ЇХ БУДОВА Й БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Іл. 58. Світіння скорпіона при ультрофіолетовому світлі

 ПАВУКОПОДІБНІ, ЇХ БУДОВА Й БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Іл. 59. Павутинні бородавки під мікроскопом

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Запитання для самоконтролю

1-6

1. Де поширені павукоподібні? 2. Наведіть приклад пристосувань павукоподібних до середовища існування. 3. Які відділи тіла павуків? 4. Скільки кінцівок у павуків? 5. Який спосіб живлення павуків? 6. Наведіть приклади павукоподібних тварин.

7-9

7. Які особливості поширення павукоподібних? 8. Які особливості будови павукоподібних як наземних тварин? Які біологічні особливості павукоподібних?

10-12

10. Назвіть ознаки пристосування павука до наземного середовища існування.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


ПАВУКОПОДІБНІ, ЇХ БУДОВА Й БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ - Біологія


ПАВУКОПОДІБНІ, ЇХ БУДОВА Й БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ