ПАВУКОПОДІБНІ

ТЕМА 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

&10. ПАВУКОПОДІБНІ

Пригадайте ознаки, притаманні членистоногом.

Ще однією групою членистоногих є павукоподібні. На відміну від ракоподібних, вони не мають жодної пари вусиків. Тіло павукоподібних зазвичай поділене на головогруди та черевце (мал. 47). На головогрудях розташовані шість пар кінцівок: хеліцери, ногощупальці та чотири пари ходильних ніг. Черевце або взагалі не має кінцівок, або на ньому розташовані видозмінені кінцівки (павутинні бородавки, легеневі мітки тощо).

Павукоподібні поширені

переважно на суходолі, але серед них є й мешканці водойм – прісних і навіть морів (переважно це різні види кліщів). Понад 90 % видового різноманіття павукоподібних – це павуки та кліщі.

 ПАВУКОПОДІБНІ

Мал. 47. Зовнішя будова павука: 1 – головогруди; 2 – черевце; 3 – xeліцeри; 4 – ногощупальці; 5 – ходильні ноги; 6 – прості очі

ЯКІ ОЗНАКИ ПРИТАМАННІ ПАВУКАМ? У всіх павуків головогруди зверху вкриті міцним щитом, на передньому краю якого розташовані прості очі, зазвичай їх 4 пари. Ротові кінцівки – хеліцери закінчуються рухомим кігтиком і слугують для вбивання, утримання

та розривання здобичі, а також захисту від ворогів. Ногощупальці у самок схожі на ходильні ноги, але значно коротші. Головна функція цих кінцівок – чутлива: вони рясно вкриті чутливими щетинками. За допомогою ногощупалець павук обмацує й перевертає здобич, очищує хеліцери після споживання їжі тощо. Ці кінцівки беруть участь і в побудові кокона.

Головогруди та черевце з’єднані між собою за допомогою тоненького стебельця. Воно надає черевцю рухливості. На нижньому боці черевця є отвори органів дихання. Вони забезпечують дихання атмосферним повітрям.

Характерною рисою павуків є їхня здатність утворювати павутину. Роль павутини в житті павуків важко переоцінити. Павутина допомагає їм у полюванні: за її допомогою тварини влаштовують своє житло; важлива роль павутини і в захисті яєць тощо; за її допомогою розселюються молоді павучки.

Павутина – надзвичайно міцний природний матеріал, утворений з білків. Нитка павутини вдвічі міцніша за стальний дріт такого самого діаметра. Уявіть собі: для того щоб розірвати нитку павутини діаметром 1 мм, треба докласти зусилля у 210-260 кг! Для порівняння: щоб розірвати таку саму нитку, виготовлену з природного шовку, зусиль потрібно докласти в 4-6 разів менше.

Багато видів павуків для вловлення здобичі будують ловильну сітку. Павуки-хрестовики розташовують її вертикально, натягуючи між рослинами чи іншими предметами (мал. 18). На сітку павук накладає спірально скручену нитку, укриту краплинами клейкої рідини. Саме до цієї нитки прилипає здобич. Від центра сітки до гнізда павука відходить особлива сигнальна нитка. За її натягом павук дізнається, що в побудовану ним пастку потрапила здобич.

Як і в інших членистоногих, тіло павуків оточене кутикулою. Але на відміну від ракоподібних, вона вкрита зовнішнім шаром воскоподібної речовини, яка запобігає випаровуванню води через покриви. Тому ці тварини можуть мешкати й у посушливих умовах.

За способом живлення всі павуки – хижаки. Вони полюють на різних членистоногих (комах, інших павукоподібних). Деякі види павуків-птахоїдів (мал. 49, 1) живляться і дрібними хребетними тваринами: жабами, ящірками, зміями, птахами (звідси й походить їхня назва). Павуки, здатні пересуватися по поверхні води (як-от доломедес (мал. 19, 2), який мешкає і в Україні), спритно полюють на безхребетних тварин, а також невеликих рибок, пуголовків і тритонів.

 ПАВУКОПОДІБНІ

Мал. 48. Павук і його ловильна сітка

 ПАВУКОПОДІБНІ

Мал. 49. Різноманітність павуків: 1 – павук-птахоїд; 2 – доломедес

Павуки можуть споживати лише рідку їжу. За допомогою хеліцер вони вводять у тіло здобичі отруту, яка її паралізує, та травні соки. Отже, цим тваринам притаманне позакишкове травлення: впорскнуті в тіло здобичі разом зі слиною травні соки розріджують та частково перетравлюють її вміст. Павуку залишається висмоктати його через деякий час.

Павуки – роздільностатеві тварини. Самці відрізняються від самок за зовнішньою будовою та розмірами (вони дрібніші). Під час розмноження в багатьох видів павуків спостерігають складну шлюбну поведінку. Так, самці хрестовиків ритмічно смикають кігтиками ніг за нитки ловильної сітки самки. Це має підготувати самку до парування: через певний час вона починає відрізняти самця від здобичі.

ЯКА РОЛЬ ПАВУКІВ У ПРИРОДІ ТА ЖИТТІ ЛЮДИНИ?

Павуків можна знайти на рослинах, у грунті, на будівлях тощо. Кілька десятків видів мекають у житлі людини, зокрема павук-косарик фолькус(мал. 50, 1).

Він має дуже довгі ходильні ноги, оселяється в темних кутках приміщень і полює на різних комах, наприклад кімнатних мух і комарів.

Отрута деяких видів павуків становить загрозу здоров’ю і навіть життю людини та свійських тварин. На території України мешкають отруйні тарантул і каракурт (мал. 50, 2, 3). Ці павуки ловильної сітки не будують, а риють нори в грунті. Тарантул поширений на рівнинній частині України й може проникати на територію лісової зони, а каракурт трапляється в Криму та степовій зоні. Укуси тарантула спричинюють різкий біль і набряки, а каракурта – мають значно важчі наслідки.

 ПАВУКОПОДІБНІ

Мал. 50. Різноманітність павуків: 1 – фолькус; 2 – тарантул; 3 – каракурт

 ПАВУКОПОДІБНІ

Мал. 51. Різноманітність кліщів: 1 – панцирний; 2 – павутинний; 3 – борошняний; 4 – постільний

Найефективнішим засобом лікування при укусі каракурта є введення протикаракуртової сироватки, після його хворий через 3-4 дні одужує. З отрути павуків виготовляють різноманітні ліки, зокрема снодійні та заспокійливі.

ЯКІ ОЗНАКИ ПРИТАМАННІ КЛІЩАМ?

На відміну від павуків, у кліщів головогруди та черевце часто повністю зростаються між собою, утворюючи тулуб (мал. 51). Попереду несегментованого тулуба розташована голівка, утворена хеліцерами та ногощупальцями.

Кліщі досить різноманітні за розмірами, забарвленням та особливостями будови. Більшість з них має мікроскопічні розміри й тому непомітна без застосування оптичних приладів. Проте іксодові кліщі, що насмокталися крові живителя, можуть сягати завдовжки 1-2 см. Кліщі поширені всюди: у морях, прісних водоймах, грунті та на його поверхні, на рослинах. Є серед них і багато паразитичних видів.

Кліщі, наприклад панцирні (мал. 51, 1), відіграють важливу роль у процесах грунтоутворення: вони переробляють органічні рештки та сприяють перерозподілу органічних речовин у грунті. Хижі кліщі регулюють чисельність різноманітних членистоногих – шкідників сільського та лісового господарств. Кліщів, які живляться кров’ю людини та тварин, соками рослин і кліщів-паразитів ми розглянемо пізніше.

Павутинні кліщі (мал. 51, 2) обплутують листки плодових та інших культурних рослин павутиною та висмоктують з них соки.

Борошняний кліщ (мал. 51, 3) псує харчові продукти (різні крупи та хлібопродукти, насіння соняшнику, сири тощо) у сховищах. Шкоди людині можуть завдавати мікроскопічні кліщі, які мешкають у житлових приміщеннях, наприклад постільний (мал. 51, 4). Вони трапляються у тріщинах підлоги, матрацах, подушках тощо. Живляться ці кліщі злущеними частинками шкіри і на перший погляд не завдають людині жодної шкоди. Але це не так. Продукти життєдіяльності кліщів, покриви, що залишилися після линяння, потрапляючи з пилом у дихальні шляхи людини, спричиняють важкі алергічні реакції. Тому важливо постійно дбати про чистоту ваших приміщень.

Біологічний словничок: хеліцери, ногощупальці.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Павукоподібним притаманні такі ознаки: тіло поділене на головогруди та черевце; на головогрудях розташовано шість пар кінцівок; хеліцери, ногощупальця та чотири пари ходильних ніг.

Павуки – хижаки, які полюють на інших членистоногих, а великі види – на дрібних хребетних тварин; для них характерне позакишкове травлення: павуки здатні виробляти павутину, з неї вони будують ловильну сітку, кокони тощо. Для павуків характерний прямий розвиток.

Кліщі, які мешкають у грунті, беруть активну участь у процесах грунтоутворення, серед кліщів є види, здатні шкодити культурним рослинам, псувати запаси харчових продуктів, кровосисні види – переносники збудників небезпечних захворювань, є також паразити людини та свійських тварин. Кліщам властивий непрямий розвиток.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

1. На які відділи поділене тіло павуків? 2. Які кінцівки мають павуки? Скільки їх? 3. Які особливості травлення характерні для павуків? 4. Укуси яких павуків небезпечні для людини? 5. Що вам відомо про особливості будови кліщів?

ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ

Яку роль відіграють кліщі у природі та житті людини?

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ І КМІТЛИВИХ

1. Які пристосування до наземного способу життя характерні для павуків?

2. Чому в павуків, які вловлюють здобич за допомогою ловильної сітки, зір розвинений гірше, ніж у тих, які полюють на здобич без її допомого?

3. Деякі види павуків пристосувалися жити в мурашниках. При цьому вони зовні часто нагадують мурашок. Роздивіться малюнок, на якому зображено мурашку та павука, який живе в мурашнику, та скажіть, хто з них павук. Чим можна пояснити подібність цих членистоногих? Відповідь обгрунтуйте.

 ПАВУКОПОДІБНІ

Мал. 52. Хто із цих тварин – павук, а хто – мурашка?

Цікаво!

– Людина неодноразово намагалася використовувати павутину як пряжу. Ще в Давньому Китаї з неї шили плаття; є свідчення, що одяг з павутини виготовляли й Індіанські племена Південної Америки. Французький король Людовик XIV отримав у подарунок від парламенту містаМонпельє зроблені з цього матеріалу рукавиці та панчохи. Але, на жаль, отримати вироби з павутини, яка є найміцнішим природним матеріалом, досить важко. Так, відомий французький учений Рене Антуан Реомюр (1683-1757) підрахував, що для отримання фунта (453,59 г) павутини слід використати понад 600 павуків!


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


ПАВУКОПОДІБНІ - Біологія


ПАВУКОПОДІБНІ