Пахарев Анатолій Дмитрович

Політологічний словник

Пахарев Анатолій Дмитрович (нар. 27.06.1937) – політолог, доктор політичних наук, головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень HAH України, професор кафедри філософії і політології МАУП. У 1959 р. закінчив історичний факультет Воронезького державного університету. Після закінчення аспірантури захистив у 1970 р. кандидатську дисертацію і одержав науковий ступінь кандидата історичних наук. З березня 1977 р. має вчене звання доцента. Має досвід суспільно-політичної роботи. З 1964 р. займається

науковою і науково-педагогічною діяльністю: викладач, старший викладач, доцент Донецького політехнічного інституту, завідувач кафедри Донецької консерваторії, доцент Київської вищої партійної школи, Інституту політології та соціального управління, Київського політехнічного інституту; старший, провідний, головний науковий співробітник відділу теоретичних та прикладних проблем політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень HAH України, в якому у 2003 р. захистив докторську дисертацію на тему: “Політичне лідерство: історико-політологічний контекст і сучасне становище”.

Основні

наукові інтереси: політологія, політичне лідерство, політичні еліти, політичні партії, політичні системи сучасності, історія політичної думки. Має близько 100 наукових і науково-методичних публікацій. Автор персональних монографій: Лидерство в политике. – К., 1998; Политическое лидерство и лидерьі. – К., 2001. Співавтор близько десяти наукових монографій, підручників і навчальних посібників з політології.

О. Антонюк


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Пахарев Анатолій Дмитрович - Довідник з політології


Пахарев Анатолій Дмитрович