ПЕЧІНКА, ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА ТА ЇХНЯ РОЛЬ У ТРАВЛЕННІ – ТРАВНА СИСТЕМА – ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я

Довідник з біології

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я

ТРАВНА СИСТЕМА

ПЕЧІНКА, ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА ТА ЇХНЯ РОЛЬ У ТРАВЛЕННІ.

Печінка виділяє жовч, яка емульгує жири, полегшує їх роз­щеплювання, оскільки збільшує поверхню взаємодії ферментів із жирами. Жовч також активує ферменти кишечнику й посилює скорочення гладких м’язів стінки кишки. Вона згубно діє на мік­роорганізми, перешкоджаючи їх розмноженню. У печінці відбу­вається знешкодження отруйних речовин, які утворюються в ре­зультаті гниття білків у товстому кишечнику і всмоктуються

в кров. Печінка бере участь в обміні вуглеводів, синтезі вітаміну А. Клітини печінки накопичують глікоген, який при необхідності розщеплюється до глюкози й поступає в кров. У печінці синтезу­ються білки фібриноген і протромбін, які беруть участь у згортан­ні крові, а також у розщеплюванні амінокислот з утворенням амі­аку, який тут же перетворюється на сечовину. Печінка впливає і на обмін жирів.

Підшлункова залоза містить весь набір ферментів, здатних викликати розщеплювання складних поживних

речовин до мо­номерів. Вона виділяє безбарвний, прозорий сік лужної реакції. Ферменти трипсин і хімотрипсин розщеплюють поліпептиди до амінокислот. Ліпаза підшлункового соку під впливом жовчі пе­реходить в активну форму й розщеплює нейтральний жир до глі­церину та жирних кислот. Під впливом амілази та мальтози вуг­леводи розщеплюються до глюкози.
ПЕЧІНКА, ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА ТА ЇХНЯ РОЛЬ У ТРАВЛЕННІ – ТРАВНА СИСТЕМА – ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я