ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Культурологічний словник

ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ – галузь психології, яка вивчає психологічні проблеми навчання і виховання.




ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ