ПЕРЦЕПТИВНИЙ

Культурологічний словник

ПЕРЦЕПТИВНИЙ (від лат. perceptio – сприйняття, відображення об’єктивної дійсності органами чуттів) – такий, що стосується сприйняття.
ПЕРЦЕПТИВНИЙ