Передання технології

Передання технології – передання технології розвиненими країнами слаборозвиненим на платній або безоплатній основі. ЮНІДО (організація ООН з промислового розвитку) розглядає П. т. як тривалий і складний процес, який охоплює: а) добір і придбання технології; б) її адаптацію та освоєння; в) використання місцевих можливостей для вдосконалення придбаної технології. П. т. передбачає: підготовку відповідних кадрів, постачання сировиною та електроенергією, формування достатнього попиту на нову продукцію, проникнення на світові ринки. П. т. на безоплатній

основі – надання науково-технічної допомоги державою або міждержавними організаціями, міжнародне співробітництво у сфері науки і техніки, науково-технічний обмін на основі особистих контактів. П. т. на платній основі – ліцензійна торгівля, купівля втіленої технології, послуг (консалтингових та управлінських), внутріфірмові поставки в межах ТНК та ін. Незважаючи на П. т., технологічний розрив між розвиненими і слаборозвиненими країнами поглиблюється, що є істотною ознакою технологічного неоколоніалізму. П. т. на платній основі все більше унеможливлюється через збільшення зовнішньої заборгованості слаборозвинених країн розвиненим.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Передання технології - Економічний словник


Передання технології