Перегляд у порядку судового нагляду

Перегляд у порядку судового нагляду – надзвичайний порядок, за яким здійснюється перегляд вироків, рішень, ухвал і постанов суду першої інстанції, а також рішень касаційної інстанції, які набрали законної сили. Проводиться з метою перевірки законності та обгрунтованості зазначених судових актів і виправлення допущеної при розгляді справи помилки. П. у п. с. н. допускається лише за протестами певних службових осіб: Голови Верховного Суду України, Генерального прокурора України, їх заступників; голови Верховного Суду Автономної Республіки

Крим, голови обласного, Київського і Севастопольського міських судів та їх заступників; прокурора Автономної Республіки Крим, прокурора області (міста Києва), прирівняних до них прокурорів та їх заступників. При внесенні протестів повинна дотримуватись інстанційна субординація: протест не може бути внесений до вищої інстанції і розглянутий нею, якщо він раніше не розглядався нижчестоящим наглядовим судом. Справи в порядку нагляду розглядають: президія Верховного Суду Автономної Республіки Крим, президія обласного, Київського і Севастопольського міських судів, відповідні судові колегії Верховного
Суду України та Пленум Верховного Суду України. Перегляд справи за протестом строком не обмежується (крім перегляду з мотивів м’якості покарання, виправдувального вироку або ухвали чи постанови суду про закриття справи, для яких встановлено річний строк від дня вступу їх у законну силу). Підстави для перегляду справи у порядку нагляду, крім нововиявлених обставин (див. Відновлення кримінальної справи за нововиявленими обставинами), ті самі, що й для касаційного перегляду (див. Касаційне провадження). Допускається зупинення виконання опротестованого вироку, рішення, ухвали і постанови суду. Наглядова інстанція не зв’язана доводами протесту і перевіряє справу в повному обсязі. Розглянувши справу, суд може: залишити протест без задоволення; скасувати вирок, рішення, ухвалу або постанову і закрити кримінальну справу або передати її на новий судовий розгляд чи на нове розслідування; скасувати касаційну ухвалу, а також наступні судові ухвали і постанови, якщо їх було винесено, і передати справу на новий касаційний розгляд; скасувати ухвали і постанови, винесені в порядку нагляду, і залишити в силі (із зміною або без зміни) вирок, рішення суду та касаційну ухвалу; внести зміни до вироку, рішення, ухвали або постанови суду (ст. 393 КПК, ст. 337 ЦПК). Вказівки суду, який розглядав справу в порядку судового нагляду, є обов’язковими при додатковому розслідуванні та при повторному розгляді справи судом. П. у п. с. н. визначається гл. 31 КПК і гл. 43 ЦПК.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Перегляд у порядку судового нагляду - Довідник з правознавства


Перегляд у порядку судового нагляду