Переказ грошовий

Переказ грошовий – спосіб передання грошей юридичними та фізичними особами одна одній через кредитні установи і підприємства зв’язку. Застосовується для оплати товарів і послуг, сплати податків, страхових платежів тощо на підставі платіжного доручення.
Переказ грошовий