Переказ грошовий

Переказ грошовий – спосіб передання грошей юридичними та фізичними особами одна одній через кредитні установи і підприємства зв’язку. Застосовується для оплати товарів і послуг, сплати податків, страхових платежів тощо на підставі платіжного доручення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)


Переказ грошовий - Економічний словник


Переказ грошовий