Переказ

Переказ (грошовий) (перевод денежный) – спосіб перерахування грошей юридичними чи фізичними особами один одному через кредитні установи чи підприємства зв’язку. П. застосовується при оплаті товарів, послуг, виконаних робіт, а також сплаті зобов’язань нетоварного характеру (податків, страхових платежів, неустойок тощо).
Переказ