Переміщення при прямолінійному рівноприскореному русі – Кінематика

5. Механіка

5.1. Кінематика

5.1.19. Переміщення при прямолінійному рівноприскореному русі

 Переміщення при прямолінійному рівноприскореному русі   Кінематика

При v0 = 0 :

 Переміщення при прямолінійному рівноприскореному русі   Кінематика
Переміщення при прямолінійному рівноприскореному русі – Кінематика