Перепідготовка кадрів

Перепідготовка кадрів – процес засвоєння працівниками нових знань і навичок, зумовлений упровадженням нової техніки, переходом на іншу роботу, ротацією робочих місць.
Перепідготовка кадрів