ПЕРЕПРОМИСЕЛ

Екологія – охорона природи

ПЕРЕПРОМИСЕЛ – вилучення з прир. популяцій тварин і рослин заг. кількості особин або окремих їх сезонних чи статевовікових груп у кількості, що перевищує відновні здатності цих популяцій з урахуванням можливих песимальних умов їх відтворення. До П. слід також відносити способи добування, що змінюють умови відтворення живих ресурсів (зміни середовища існування видів та ін.) настільки, що ресурси не самовідновлюються.
ПЕРЕПРОМИСЕЛ