ПЕРЕТВОРЕННЯ ФРАГМЕНТІВ МАЛЮНКІВ

Розділ 3 ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР

13. ПЕРЕТВОРЕННЯ ФРАГМЕНТІВ МАЛЮНКІВ

Навчимося виділяти і перетворювати фрагменти малюнків у графічному редакторі Scratch.

Щоб виділити фрагмент малюнка:

1. Вибери інструмент Вибрати  ПЕРЕТВОРЕННЯ ФРАГМЕНТІВ МАЛЮНКІВ

2. Встанови вказівник у верхньому лівому куті фрагмента малюнка, який потрібно виділити.

3. Натисни і не відпускай ліву кнопку миші. Обведи потрібний фрагмент малюнка прямокутником.

4. Відпусти кнопку миші.

 ПЕРЕТВОРЕННЯ ФРАГМЕНТІВ МАЛЮНКІВ

Виділений фрагмент малюнка можна:

– Видалити

– для цього натисни клавішу Delete.

– Перемістити – для цього встанови вказівник на виділений фрагмент малюнка. Вказівник набуде вигляд  ПЕРЕТВОРЕННЯ ФРАГМЕНТІВ МАЛЮНКІВ Натисни і, не відпускаючи ліву кнопку миші перемісти вказівник у потрібне місце. Відпусти кнопку миші.

– Збільшити – для цього вибери кнопку Збільшити  ПЕРЕТВОРЕННЯ ФРАГМЕНТІВ МАЛЮНКІВ потрібну кількість разів.

– Зменшити – для цього вибери кнопку Зменшити  ПЕРЕТВОРЕННЯ ФРАГМЕНТІВ МАЛЮНКІВ потрібну кількість разів.

– Дзеркально відобразити – для цього вибери кнопку Повернути горизонтально  ПЕРЕТВОРЕННЯ ФРАГМЕНТІВ МАЛЮНКІВ або

Повернути вертикально  ПЕРЕТВОРЕННЯ ФРАГМЕНТІВ МАЛЮНКІВ потрібну кількість разів.

 ПЕРЕТВОРЕННЯ ФРАГМЕНТІВ МАЛЮНКІВ

– Повернути за годинниковою або проти годинниковою стрілкою – для цього вибери кнопку Повернути за годинниковою стрілкою  ПЕРЕТВОРЕННЯ ФРАГМЕНТІВ МАЛЮНКІВ або Повернути проти годинникової стрілки  ПЕРЕТВОРЕННЯ ФРАГМЕНТІВ МАЛЮНКІВ потрібну кількість разів.

 ПЕРЕТВОРЕННЯ ФРАГМЕНТІВ МАЛЮНКІВ

Працюємо за комп’ютером

Ти вже знаєш, що анімація в проектах Scratch створюється швидкою зміною образів.

Сьогодні ми намалюємо кілька образів виконавця Петрика та в подальшому навчимо Петрика танцювати.

Розглянь малюнки. Запропонуй для кожного з них алгоритм малювання нового образу виконавця. Обгрунтуй вибір інструментів малювання та послідовність дій.

 ПЕРЕТВОРЕННЯ ФРАГМЕНТІВ МАЛЮНКІВ

1. Запусти на виконання програму Scratch.

2. Відкрий проект Танцюрист.

3. Перейди на вкладку Образи та зроби три копії виконавця Петрика.

4. Намалюй перший образ.

Якщо потрібно внести змінення у вже створені малюнки, то їх можна відкрити у вікні редактора і доопрацювати.

Вибери першу копію виконавця та натисни кнопку Редагувати.

Відкриється вікно графічного редактора Scratch. Створи образ Петрика за наведеним зразком.

 ПЕРЕТВОРЕННЯ ФРАГМЕНТІВ МАЛЮНКІВ

5. Намалюй другий образ.

Створи образ Петрика за наведеним зразком.

 ПЕРЕТВОРЕННЯ ФРАГМЕНТІВ МАЛЮНКІВ

6. Намалюй третій образ.

7. Збережи проект Танцюрист для подальшого використання.

Запитання і завдання

1. Розкажи, як виділити фрагмент малюнка у графічному редакторі Scratch.

2. Назви інструменти, призначені для перетворення фрагментів малюнків у графічному редакторі.

3. Які інструменти дозволяють збільшувати або зменшувати розміри малюнка?

4. Розкажи про призначення інструментів  ПЕРЕТВОРЕННЯ ФРАГМЕНТІВ МАЛЮНКІВ

5. Опиши алгоритм повороту фрагмента малюнка.

ДЛЯ КМІТЛИВИХ

1. Розглянь малюнок. Склади алгоритм створення нових образів виконавця Ганнуся.

 ПЕРЕТВОРЕННЯ ФРАГМЕНТІВ МАЛЮНКІВ

Виконай алгоритм та намалюй нові образи виконавця. Збережи нові образи виконавця Ганнуся в бібліотеці виконавців.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


ПЕРЕТВОРЕННЯ ФРАГМЕНТІВ МАЛЮНКІВ - Інформатика


ПЕРЕТВОРЕННЯ ФРАГМЕНТІВ МАЛЮНКІВ